Ondernemen en (persoonlijke) aansprakelijkheid

De ondernemer heeft ongemerkt dagelijks te maken met zijn/haar contractuele en wettelijke aansprakelijkheid. De gemiddelde ondernemer zal zich hier overigens niet dagelijks mee bezig houden, doch het is zeker nuttig en wellicht wenselijk om hier kennis van te hebben.


  • Een ondernemer sluit immers met de regelmaat van de klok overeenkomsten. In de meeste gevallen ontstaan er geen problemen. Maar het komt ook voor dat het geleverde product/de geleverde dienst niet aan de inhoud van de overeenkomst voldoet en vervolgens wordt u hiervoor aansprakelijk gesteld.

  • Als uw medewerkers schade veroorzaken bent u als ondernemer aansprakelijk. Ook als een werkgever een werknemer uitleent aan een ander bedrijf blijft die werkgever aansprakelijk als die uitgeleende werknemer een fout maakt.

  • Wanneer er sprake is van milieuschade dan is de ondernemer aansprakelijk. Hierbij hoeft uw schuld niet aangetoond te worden omdat het vaak voldoende is om te stellen dat de verontreiniging het risico van de vervuiler is. U dient vervolgens uw onschuld te bewijzen.

  • In geval van een faillissement kan een bestuurder onder voorwaarden met het eigen vermogen aansprakelijk gesteld worden voor de schulden.

  • enz.

In de VOG-vergadering woensdag 13 december as (20u bij de Witte Leeuw) zal prof. mr. Ruud Galle (Faculteit Rechtsgeleerdheid Tilburg) een gastpresentatie geven over het onderwerp ‘Ondernemen en (persoonlijke) aansprakelijkheid’. VOG-leden en belangstellenden zijn welkom bij deze vergadering (aanmelding via de website vogweb.nl)