Ondernemer, blijf opletten!

Uit recente rechtspraak blijkt dat het nog steeds verstandig is om een concurrentiebeding en/of relatiebeding op te nemen in de arbeidsvoorwaarden voor uw medewerkers.

Want hoewel je als werkgever wettelijk enige bescherming geniet, ook als er niets op papier staat, ligt die lat nog altijd erg hoog, zo bleek onlangs in een uitspraak van de rechtbank Rotterdam.

Een ondernemer had daar een zaak aangespannen tegen ex-werknemers die een identiek concurrerend bedrijf hadden opgezet met een groot gedeelte van het personeel van de oude werkgever en met dezelfde leveranciers. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van onrechtmatig handelen op het gebied van concurrentie. Een goed concurrentie en/of een relatiebeding zou in dit geval meer en betere bescherming hebben geboden omdat de werkgever dan een veel lichtere bewijslast heeft.

Advies is dan ook om bij ‘concurrentierelevante’ functionarissen in de arbeidsovereenkomst een concurrentie- en/of relatiebeding te blijven opnemen.