Ondernemer in problemen niet naar de bank

De helft van de Nederlandse bedrijven zegt dat de komende zes maanden toegang tot krediet belangrijk is voor het voortbestaan van de onderneming, maar van deze groep geeft bijna de helft (47%) aan dat het waarschijnlijk moeilijk wordt om nieuwe financiering rond te krijgen. Op basis van dit percentage bevinden zich mogelijk 18.000 bedrijven in zwaar weer.

Dit blijkt uit onderzoek van Deloitte gehouden onder een doorsnede van het Nederlandse bedrijfsleven. Het onderzoek, dat in december 2008 ook werd gehouden, geeft een beeld van de maatregelen die ondernemingen nemen om de recessie het hoofd te bieden. Verder laat het onderzoek zien dat een derde van de ondernemingen verwacht het komend half jaar tegen de grenzen van de afspraken met financiers aan te lopen. Dit is een nagenoeg onveranderde situatie met december 2008. Opvallend daarbij is dat van deze bedrijven 37% de situatie niet heeft besproken met de bank.