Ondernemers bezorgd over centrumplan

Het bestuur van de Verenigde Ondernemers Geertruidenberg (VOG) maakt zich zorgen over de stroperige voortgang rond het centrumplan van Raamsdonksveer. Inkomstenderving en een minder aantrekkelijk vestigingsklimaat liggen op de loer.

‘In een interview in BN De Stem van vorige week zegt WSG-directeur Peter Span dat het centrumplan te veelomvattend is voor zijn corporatie’, zegt VOG-voorzitter Henk Adriaanse. ‘Ook zou verplaatsing van de supermarkt aan de Boterpolder nog jaren op zich kunnen laten wachten.’

Deze uitspraken zijn strijdig met eerdere toezeggingen/uitspraken en leveren zorgen op onder ondernemers aldus Henk Adriaanse: ‘Afgaande op de gemaakte plannen zou daarmee de centrumontwikkeling in gevaar kunnen komen wat ons als gemeente een verdere achterstand op detailhandelsgebied en op het gebied van centrumvoorzieningen voor inwoners kan opleveren. Deze zorg zien we graag besproken maar het College doet daar op dit moment nog geen uitspraken over afgaande op hun reactie op een dergelijk verzoek.’

De VOG is bang dat de huidige ontwikkelingen ten koste gaan van de aantrekkelijkheid van Geertruidenberg als vestigingsplaats voor ondernemers. Iets wat wel altijd als speerpunt door het college wordt opgevoerd.