Ondernemers en politici zijn het eens

In de druk bezochte VOG-vergadering woensdagavond waren na enige dialoog politici en ondernemers het erover eens dat de openbare ruimte adequaat ingericht moet worden door de gemeente. Geen excuus mag geldig zijn om dit niet te doen of uit te stellen en gevestigde ondernemers/staat van gebouwen mogen ook zeker geen excuus zijn.

De kunst van het samenwerken tussen lokale politici en ondernemers mag als niet altijd ideaal benoemd worden. Kritiek wordt zo nu en dan over en weer geuit maar kennen doet men elkaar slechts beperkt. Dan wordt het al lastig om goed met elkaar te praten en jezelf in te leven in wat de ander doet. We kunnen als VOG politici verwijten dat ze zich niet bij de VOG laten zien, maar gaan we als ondernemer wel naar de raadsvergaderingen? (zijn openbaar)

Ondernemersvereniging VOG wil ernaar streven de dialoog tussen politici en ondernemers constructief te stimuleren. De voormannen/vrouwen van de lokale politieke partijen waarom daarom voor het discussiedeel uitgenodigd in de VOG-vergadering woensdagavond. 6 van de 7 politieke partijen gaven enthousiast aan deze oproep gehoor (Keerpunt74, PVDA, CDA, VVD, SP en partij Samenwerking) en de voormannen/vrouwen namen moedig zitting in het discussiepanel.

Er onstond een nuttige discussie tussen politici en ondernemers waarbij een veelheid aan onderwerpen werd aangesneden. Bij vragen over de staat van de openbare ruimte/infrastructuur binnen oa het centrum van R’veer verwezen de politici naar de verantwoordelijkheid van de ondernemers/pandeigenaren. Toen echter verwezen werd naar Dombosch – waar ondernemers aantoonbaar wel aan hun uitstraling/panden/terreinen werken (zie oa op de Zalmweg) – moest gezamenlijk geconstateerd worden dat ondanks deze inspanningen van ondernemers de aanpak van de openbare ruimte/infrastructuur door de gemeente na meerdere jaren dialoog nog niet gestart is. De gezamenlijke conclusie was dat de gemeente moet zorgen dat de openbare ruimte (de ‘tuin’) in goede staat is en dat de rest (de ‘panden’/de ondernemers) dan vanzelf zullen volgen. De huidige praktijk binnen de gemeente toont op diverse plekken forse tekortkomingen op het gebied van inrichting openbare ruimte en het is duidelijk dat hier een belangrijk verbeterpunt ligt.