Ondernemers voorkomen afsluiting Hoofdstraat

Het college heeft de bezwaren van ondernemers tegen de voorgenomen afsluiting van de Hoofdstraat laten toetsen door de commissie voor bezwaarschriften. Conclusie van deze toetsing is dat de bezwaren gegrond zijn. Naar aanleiding hiervan heeft het college besloten alsnog af te zien van de voorgenomen afsluiting van de Hoofdstraat.

Augustus 2005 uitte het college via de media het voornemen om de Hoofdstraat af te sluiten. Vervolgens wilde men, na het uitspreken van dit voornemen, met de ondernemers aldaar in overleg gaan. Aangezien echter in de Hoofdstraat zelf slechts circa 10 ondernemers/detaillisten gevestigd zijn had het college echter gemakkelijk met hen vooraf de discussie aan kunnen gaan.
Bij uitingen in de media vervolgens wekte de gemeente de indruk dat alle ondernemers instemden met de afsluiting, terwijl dat in werkelijkheid niet zo bleek te zijn: behalve mondelinge bezwaren bij oa de informatieavond waren door ondernemers vervolgens ook schriftelijke bezwaren bij de gemeente ingediend.

Door ondernemersvereniging VOG is vervolgens (en ook nog in november/december 2005) het uitdrukkelijke verzoek aan de gemeente gedaan om alsnog de dialoog aan te gaan met de in de Hoofdstraat gevestigde ondernemers omdat dat tot op dat moment niet gebeurt was. Op schriftelijke bezwaren van ondernemers was formeel gereageerd en het leek erop dat de afsluiting gerealiseerd zou worden zonder het gewenste overleg met gevestigde ondernemers.

Nu (juni 2006) is echter bekend geworden dat het college de ingediende bezwaren heeft laten toetsen door de commissie voor bezwaarschriften (een onafhankelijke externe commissie). Na het oordeel van deze commissie dat de bezwaren gegrond zijn heeft het college besloten af te zien van de voorgenomen afsluiting.

Positief in deze is dat men rekening houdt met de belangen van de ondernemers. Deze materie heeft echter relatief lang geduurd en enige activiteit ten aanzien van de aanpak van het centrum van Raamsdonksveer blijft nog steeds uit. Na meer dan 30 jaar was er tweede helft 2005 eindelijk aandacht voor de noodzaak tot aanpak van het Veerse centrum: “In 2006 zou de aanpak er zeker komen”. Na de vaststelling van een centrumvisie door een extern adviesbureau (waarbij mede gebruik gemaakt is van een klankbordgroep) is het echter stil geworden rondom de centrumvisie. Voorafgaand aan de verkiezingen zijn vooral de onmogelijkheden benoemd en onduidelijk is wat er met de mogelijkheden gaat gebeuren. Ondernemersvereniging VOG zal daarom bij gemeente en politiek aan blijven dringen op een daadwerkelijke aanpak van het Veerse centrum op korte termijn.