Ondernemers willen nu geen ‘knip’

Woensdagavond was door de werkgroep de netwerkbijeenkomst detailhandel/horeca gepland. De bedoeling was om elkaar te ontmoeten, mogelijke acties te bespreken en er was een gastpresentatie van de politie. Onder regie van de werkgroep detailhandel/horeca werden deze bedoelingen ook waargemaakt middels de aanwezigheid van veel ondernemers en mede in het bijzijn van wethouder Smit.

Uitgesproken werd dat er samen gewerkt moest worden aan samenwerken. Essentieel werd benoemd dat de consument meer bij de lokale detaillisten ging kopen. Initiatieven werden geopperd om ernaar te streven dat het winkelend publiek in de gemeente blijft. Ook de kritische noot werd naar elkaar niet geschuwd maar het gebeurde op een stimulerende en constructieve wijze die veel belooft richting de toekomst.

Vele activiteiten/acties voor komend jaar werden besproken: Paasdagactie, moeder- en vaderdagactie, kindersnuffelmarkt 28 mei, zwarte pieten, kerstman + kerstmarkt, sfeerverlichting, carnavalsvlaggen (maar 4 zijn er verdwenen), enz.
Wethouder Smit vulde hierbij met nadruk aan dat het College/de gemeente alle initiatieven wil ondersteunen en benoemde de mogelijkheid van een lokale munt richting het gemeentelijk lustrum in 2013.

Alle kernen van de gemeente kwamen in relatie tot detailhandel/horeca deze avond aan bod. En natuurlijk was men benieuwd naar de voortgang van de Veerse centrumaanpak. Hierbij werd met nadruk door diverse ondernemers bemerkt dat het verbaliseren op parkeren op de keizersdijk buiten de vakken niet als geheel prettig ervaren werd. Echter ten aanzien van de centrumaanpak was helaas verder nog niks te melden en misschien wel in de VOG-vergadering volgende week (waarbij de verantwoordelijke wethouder ook aanwezig zal zijn). Wel kwam de ‘knip’ op de Keizersdijk ter sprake en was het een goed moment om de mening van ondernemers daarover te peilen. Unaniem was de respons dat binnen de huidige situatie men geen ‘knip’ wil. Lijkt ons iets voor College/raad om terdege rekening mee te houden aangezien het uitgesproken voornemen anders is.