Ondernemers zijn de economische kurk

Ondernemersvereniging VOG stelt: ondernemers zijn de economische kurk van de gemeente Geertruidenberg
Artikel zoals geplaatst in de Langstraat donderdag 30 juni
Raamsdonksveer, Ondernemersvereniging VOG (Verenigde Ondernemers Geertruidenberg) is met meer dan 285 ondernemers uit de gemeente als lid de ondernemersvereniging in de regio. Na de herhaalde constatering dat er vanuit de gemeente en politiek geen/te weinig aandacht is voor het belang van de ondernemers stelt de VOG het volgende:  • Bedrijvigheid creëert bedrijvigheid


  • Bedrijvigheid biedt werkgelegenheid


  • Werkgelegenheid is mensen


  • Mensen is behoefte aan woningen en detailhandel


  • Een zich ontwikkelende gemeente trekt weer nieuw bedrijfsleven


  • Enz…………

Kortom: de ondernemers (en daarmee het bedrijfsleven) zijn (is) de economische kurk van de gemeente Geertruidenberg.
Het ontbreken van gerichte en constructieve aandacht richting ondernemers kan wat betreft het VOG als een grote tekortkoming gezien worden. Het vaststellen van een economisch beleid inclusief actiepunten (en uitvoering) door gemeente en politiek moeten op dit moment eerste prioriteit krijgen.
Natuurlijk is het al of niet aanhouden van zwembaden, realiseren van een fietsbrug, creëren van een jop, enz. belangrijk. Doch we zullen met zijn allen eerst inkomsten moeten genereren alvorens we het uitgeven (mede gelet op het huidige en toekomstige begrotingstekort van de gemeente). De ondernemers willen dit graag realiseren in samenwerking met gemeente en politiek. Alle partijen moeten nu actief de handen ineen slaan en zeker niet overgaan tot verkiezingspolitiek, campagne voeren en het maken van keuzes gebaseerd op maximale winst bij de verkiezingen over 8 maanden.
De economische situatie bij de gemeente en de gemiddelde ondernemer vereist actief en constructief handelen. Voorbeelden? Daadwerkelijk aan de slag met kwaliteitsverbetering van het winkelgebied Raamsdonksveer, komen in overleg met oa ondernemers tot daadwerkelijke afronding bestemmingsplan Dombosch, aanleg infrastructuur vanaf nieuwe woonwijken naar bedrijventerrein, komen tot dusdanige overlegstructuur dat mensen (welke werkloos raken door bedrijfssluitingen/ reorganisaties) minimaal mentaal een positieve impuls krijgen, enz. In overleg zijn volop doelstellingen vast te stellen.
Middels het uitdragen van de boodschap en mogelijke actiepunten zal de VOG komende tijd trachten maximaal aandacht te vragen voor beschreven materie en tevens trachten partijen/politiek aan te sporen hiermee aan de slag te gaan. Waar nodig/wenselijk zal ondernemersvereniging VOG ieder inititatief/actiepunt ondersteunen.
Meer informatie over ondernemersvereniging VOG is te vinden op de website www.vog.nl. Vragen/opmerking/suggesties kunnen gestuurd worden aan het mailadres info@vogweb.nl.