Verslag Ondernemersavond Raamsdonksveer

Wat gaat er goed, wat kan beter op het gebied van faciliteren van ondernemers door de gemeente en waar ziet u een rol voor uzelf, als ondernemers?

Bijeenkomst op 6 november 2018 in Theek 5.

Wat gaat er GOED op het gebied van faciliteren van ondernemers door de gemeente?

Input Omschrijving Actie S.v.z./opmerking Prioritering
1. Mening vragen van en in gesprek met ondernemers Gemeente/stadsverbinder, in gesprek blijven gaan met ondernemers. Lopend
Wethouder van Vught draagt zelf aan:
·         Precariorechten (voor terrassen) hoeven niet meer betaald te worden
·         Investering in digitale borden
·         Hulp bij evenementen aanvragen en meer mogelijkheden voor incidentele evenementen. Bij kleinschalige evenementen wordt de drempel nog wel als hoog beschouwd. Er moet veel aangeleverd worden
·         Meerjaren evenementen vergunning is in ontwikkeling
·         Werkplek en vraagbaak voor starters en ZZP-ers in bibliotheek
Geen actie nodig

Wat kan er BETER op het gebied van faciliteren van ondernemers door de gemeente?

Parkeren en bereikbaarheid

Input Omschrijving Actie S.v.z./opmerking Prioritering
2. De veelbesproken Knip “een doorn in het centrum”. De evaluatie “ knip” wordt opgestart Kort
3. Centrum weer toegankelijk maken en de bereikbaarheid terug brengen De evaluatie “knip” wordt opgestart Kort
4. Knip open voor doorgaand verkeer (overdag). Nu niet toegankelijk en er is geen plein waar mensen lopen of elkaar kunnen ontmoeten De evaluatie “knip” wordt opgestart Kort
5. Parkeerprobleem Prins Bernhardstraat en Wilhelminalaan, idee: aantal parkeerplaatsen vrij houden voor winkelend publiek d.m.v. 15 minuten parkeerborden Mogelijkheden bespreken met verkeerskundige Kort
6. Parkeerplaatsen er zijn er te weinig op de Wilhelminalaan. De huidige plaatsen schuin i.p.v. evenredig een oplossing? Mogelijkheden bespreken met verkeerskundige Kort
7. Lelijk en slecht plantsoentje op de hoek van de Emmastraat/Wilhelminalaan vervangen door parkeerplaatsen? Mogelijkheden bespreken met verkeerskundige/groen Kort
8. Drempel bij rotonde Wilhelminalaan verplaatsen naar omgeving Oscars Mogelijkheden bespreken met verkeerskundige Kort
9. Zebrapad terug ter hoogte van Poststraatje Mogelijkheden bespreken met verkeerskundige Kort
10. Doodlopende straat, afbeeldingen weg (op Wilhelminalaan (bij de Rabo) en Keizersdijk) Mogelijkheden bespreken met verkeerskundige Kort
11. Betere borden plaatsen, dat ook mensen van buiten weten dat ze over de parkeerplaats verder kunnen komen. Bord t.h.v. de kapper en/of pijlen op de weg Mogelijkheden bespreken met verkeerskundige Mogelijk direct meenemen met aanpassingen parkeerplaats lidl/ Touwbaan. Midden
12. Blauwe zone keizersdijk en omliggende straten. ½ uur parkeren, enkel overdag de zone inrichten Mogelijkheden bespreken met verkeerskundige Midden
13. Laad- en losruimte bij de Bruna creëren Mogelijkheden bespreken met verkeerskundige Kort

Bestemming en Regels

Input Omschrijving Actie S.v.z./opmerking Prioritering
14. De drempel voor het aanvragen van een simpel evenement is te groot. Melden bij vergunningverleners Kort
15. Terugkerende evenementen, dan moet alles weer opnieuw worden aangevraagd. Is er een mogelijkheid tot een meer jaren vergunning zodat (indien nodig)enkel alleen wijzigingen doorgegeven kunnen worden? Wordt bekeken door gemeente welke mogelijkheden hierin. Midden
16. Vergunningsbeleid goed afstemmen/vereenvoudigen Wordt bekeken door gemeente welke mogelijkheden hierin. Midden
17. Ondernemer bij besluitvorming betrekken Aandacht voor communicatie gemeente breed. Lopend
18. Meer lokaalgericht inkopen (ook de gemeente) Zie lijst op gemeentelijke website.
www.geertruidenberg.nl Ondernemers/inkoop en aanbesteding/ onderhands aanbesteden.
U kunt altijd een folder en/of informatie toesturen om uw organisatie, diensten en/of leveringen onder de aandacht te brengen. Kort

Overige

Input Omschrijving Actie S.v.z./opmerking Prioritering
19. Weekmarkt verplaatsen naar tussen de winkels in het Anker Mogelijkheden bespreken met collega markt en marktcommissie. Kort
20. Winkels op de gemeentesite zetten Checken met communicatie wat de mogelijkheden hierin zijn Kort
21. Fietsen hekken verwijderen. Deze zijn vaak krom en worden niet gebruikt Mogelijkheden bespreken met verkeerskundige Kort
22. Lelijke/defecte straat verlichting vervangen Kapotte verlichting wordt door bedrijf vervangen. Kapotte verlichting kan gemeld worden via gemeentelijke website www.geertruidenberg.nl Lopend
23. Beter onderhouden van het winkelcentrum (schoonhouden) Er is een wijkteam Raamsdonksveer zuid, die ook het centrum meeneemt. Eigen inzet, stoep bijhouden e.d. gewenst. Specifieke vragen rondom groen kunnen doorgegeven worden aan wijkaanspreekpunt voor Raamsdonksveer Zuid: Maikel Mantel. Te bereiken via 14 0162 Lopend
24. Lokaal inkopen Zie lijst op gemeentelijke website.
www.geertruidenberg.nl Ondernemers/inkoop en aanbesteding/ onderhands aanbesteden.
U kunt altijd een folder en/of informatie toesturen om uw organisatie, diensten en/of leveringen onder de aandacht te brengen.
Ondernemers zelf ook aandacht hebben voor lokaal inkopen.

Waar ziet u een ROL voor uzelf, als ondernemers, bij het bevorderen van de levendigheid?

Input Omschrijving Actie S.v.z./opmerking Prioritering
25. Crosselling Actie ondernemer(s)
26. Sociaal platform oprichten waarbij je gezamenlijk activiteiten kan “aankleden”(PLEK) Actie ondernemer(s)
27. Gesprek met Veerse dag voor een kwalitatievere jaarmarkt Actie ondernemer(s)
28. Het beschikbaar stellen van een grote openbare toegankelijke ruimte (Bibliotheek) Maak er vooral gebruik van.
29. Uniforme openings-en sluitingstijden. Andere koopavonddag?; Actie ondernemer(s)
30. Koopavonden/zondagen bevorderen eventueel in combinatie met kleinschalige evenementen Actie ondernemer(s)
31. Acties met advertenties (gemeenschappelijk) Actie ondernemer(s)
32. Gezamenlijke acties vb. kerstman Actie ondernemer(s)
33. Het ondernemen van gezamenlijke activiteiten Actie ondernemer(s)
34. Meer samenwerking tussen ondernemers Actie ondernemer(s)
35. Winkels/horeca beter samenwerken met bijvoorbeeld spaarsysteem Actie ondernemer(s)

Overige ideeën, suggesties en/of opmerkingen

Input Omschrijving Actie S.v.z./opmerking Prioritering
36. Geocaching, punten faciliteren in het centrum. Benut de online mogelijkheden Punten worden bepaald door degene die de route samenstellen. Gemeente heeft daar geen inbreng in.
37. Evenementen vinden niet altijd in de kern plaats (bijvoorbeeld ijsbaan). Dit is nadelig voor de ondernemers in het centrum. Onder de aandacht brengen bij vergunningverleners. Niet alle evenementen kunnen in de kern worden georganiseerd. Aandacht voor hebben op de momenten dat het wel kan. Lopend
38. Cadeaubonnen jumbo en AH ook hier in het centrum in te wisselen Onduidelijk wat hier specifiek mee bedoeld wordt
39. Hou rekening met promotiemateriaal op stoepen Actie ondernemer(s) Dit in verband met de toegankelijkheid van het centrum Kort
40. Toegankelijkheid voor minder valide. Evenementen, horeca en winkels Zie hierboven Zie hierboven Kort
41. Kijken naar best practices: woonboulevard? Breda? Red Snapper? Wat zijn de best practices?
42. Etalages van leegstaande panden kunnen iom Piet Kieboom rond de feestdagen worden gevuld door ondernemers. Actie ondernemers Contact opnemen met Dhr. Piet Kieboom mocht er interesse zijn in het vullen van etalages rond de feestdagen. Kort
43. Bij vestiging van nieuwe ondernemers kijken naar de schade die dit kan veroorzaken bij de huidige ondernemers. Aandacht voor nieuwe aanvragen. Lopend

Waterverdertertafelkomt

De stadsverbinder moet geen binding hebben met een bestaand lokaal bedrijf.
Wanneer worden de verwijzingsborden aangepast? Bij voorkeur voor december.

Concrete afspraken:

  • Terugkoppeling van wat er is opgehaald en wat er concreet mee gedaan wordt
  • Er wordt door de ondernemers in december een gezamenlijke koopavond georganiseerd. Gemeente wil voor zover mogelijk ondersteunen.
  • Evaluatie van de Knip is in gang gezet. Ondernemers worden betrokken.

Bron: gemeente Geertruidenberg