Ondernemerschap NL ondermaats

Nederland telt relatief veel ondernemers, maar zij tonen weinig groeiambitie en innovatiedrang. Dat concludeert een rapport van het World Economic Forum (WEF) en de Erasmus Universiteit Rotterdam, op basis van een panelonderzoek onder tweeduizend Nederlanders.

De neiging tot risicovermijding en een sterke focus op baanzekerheid komt het ondernemerschap in Nederland niet ten goede. Op bijna alle dimensies van het ondernemerschap scoort Nederland ondermaats.

Er is een grote groep zelfstandigen zonder personeel in Nederland maar veel van die zzp’ers hebben niet de ambitie om een grote onderneming te worden. Het ambitieniveau bij de meeste beginnende ondernemers is laag. De onderzoeker onderstreept hierbij dat landen met een hoog aantal ambitieuze ondernemers grotere kansen creëren op het gebied van werkgelegenheid en economische groei.

Ook voor de meeste andere zelfstandigen is een kleine zaak genoeg: slechts 9 procent van de ondernemers heeft binnen vijf jaar twintig of meer mensen in dienst. Daarmee blijft Nederland achter bij omliggende landen.

Ook de innoveringsdrang van ondernemers valt tegen. Hoewel Nederland volgens het WEF tot de sterkst concurrerende economieën ter wereld hoort, behoren Nederlandse ondernemers qua innovativiteit tot de internationale middenmoot.