Ondernemerschapsonderwijs werkt

De wereld verandert snel en het onderwijs moet hier vroegtijdig op inspelen

Lesgeven in ondernemerschap is meer dan het uitnodigen van succesvolle ondernemers voor gastlessen over hun praktijkervaringen. En meer dan het leren schrijven van een ondernemingsplan en de basis van marketing en financiën: dit zijn basisvaardigheden en processen die zich niet alleen verhouden tot het ondernemerschap. Het beheersen van deze kennis wordt steeds minder van belang ten opzichte van het ontwikkelen van ondernemende vaardigheden en attitude van de werkende van de toekomst.

Ondernemend gedrag ontstaat wanneer studenten losgelaten worden om problemen op te lossen, kennis te delen en hun ideeën in producten kunnen omzetten. Er zijn zelfs universiteiten die hun studenten laten bridgen of schaken, om hun vaardigheden te ontwikkelen voor het beste besluit, strategievorming, intuïtie en omzeilen van de concurrent. Sommigen zijn van mening dat ondernemendheid alleen in de ‘echte’ wereld goed wordt ontwikkeld. Aan het onderwijs de uitdaging om een brug te slaan tussen de praktijk en het klaslokaal.

De Europese Commissie (EC) publiceerde in 2014 haar Entrepreneurship 2020 Action Plan met als doel het Europese ondernemerspotentieel te helpen ontwikkelen. De publicatie Entrepeneurship Education: A road to success (2015) toont de resultaten van het onderzoek naar wat het onderwijs hieraan kan bijdragen.

Uit een analyse van deze casestudies blijkt dat studenten die ondernemerschapsonderwijs hebben genoten, vaker innovatieve bedrijfjes starten, hun slagingskans als ondernemer is verhoogd en hun kans op werkloosheid is verlaagd. In het basis- en voortgezet onderwijs draagt het ondernemerschapsonderwijs bij aan:

  1. de ontwikkeling van vaardigheden en eigenschappen van de leerlingen als een groter zelfvertrouwen, het benutten van kansen, oplossingsgerichtheid en het doorzettingsvermogen;
  2. een hoger ambitieniveau;
  3. de intrinsieke motivatie (wil) om zich verder te ontwikkelen.

Deze effecten zijn op meerdere vlakken belangrijk, en essentieel voor later succesvol ondernemerschap.

Lees het volledige artikel op creativemv.nl.