‘Ondernemerstafel’ biedt kansen

In het recent verschenen coalitieprogramma 2010-2014 geeft het college aan dat de werkwijze richting burgers en bedrijven gekenmerkt zal worden door:

 1. betrekken bij het maken en uitvoeren van (lopende) plannen en beleid
 2. open communicatie
 3. actieve voorlichting
 4. gebruik van moderne communicatiemiddelen

Ambitieuze doelstellingen die ook in lijn zijn met de principes die we als VOG al jaren hanteren. Aan de hand van deze doelstellingen kunnen we ook iets zeggen over het afgelopen jaar ingevoerde fenomeen ‘ondernemerstafel’.

Ineens was er namelijk een ‘ondernemerstafel’ en volgden er nog enkelen. Een initiatief dat wat ons betreft gestimuleerd mag worden maar waaraan we gezamenlijk nog wel moeten werken om er het maximale nut voor elkaar uit te kunnen halen.

Om tot een optimale situatie te komen zou er namelijk in de volgende volgorde samenspel dienen te ontstaan:

 1. Overleg
 2. Vertrouwen
 3. Samenwerking

Door een constructief overleg zou er dus gewerkt moeten worden aan het vertrouwen zodat er samenwerking ontstaat. Een samenwerking benoemen alleen op basis van het feit dat er sprake is van overleg is namelijk niet correct.

Het zou daarom ook te kort door de bocht zijn om te stellen dat van deze beoogde samenwerking altijd reeds sprake is/was. Zinvol zou zijn om hier standaard wel toe te komen om daarmee een ‘ondernemerstafel’ altijd het volgende nut te laten hebben:

Samen bespreken welke richting we op willen/kunnen. Zaken van een andere kant bekijken en daarover sparren. Samen met ondernemers de keuzes en beperkingen bespreken. Gericht op:

 • meer en effectievere visieontwikkeling
 • betere beslissingen
 • meer mogelijkheden om te anticiperen
 • meer draagvlak
 • een klankbord


Als VOG-collectief zijn we klaar voor een lokale cultuur waar standaard op basis van deze uitgangspunten wordt gewerkt.