Ondernemersvereniging VOG zoekt topkwaliteit

Het oprichten van netwerkclubs past bij de tijdgeest. Hoe simpeler het product is, hoe makkelijker een product of dienst is te kopiëren, des te meer tijd en geld je moet besteden aan netwerken, adverteren en dure brochures.
Indien de kracht van creativiteit aan de basis staat van een product en je continu vernieuwend bent, doet mond-tot-mondreclame zijn werk. Let eens op de receptieblik bij veel netwerkers, ze luisteren nauwelijks en loeren naar nog interessantere contacten. Ego’s worden aangetrokken door nog groter ego’s. Soms lijkt het wel een jacht op visitekaartjes.
Creatieve netwerkers hebben aandacht voor hun gesprekspartner en vragen zich allereerst af, wat ze voor de ander kunnen betekenen. De kracht van een netwerkclub moet bepaald worden door de innerlijke kracht van de deelnemers. Leeghoofden met de bekende ‘open deur’ babbel, worden dan vanzelf afgeserveerd. Netwerkclubs moeten inspireren door kwaliteit van mensen en bedrijven die lid zijn.
Momenteel is er veel kaf tussen het koren en is er behoefte aan clubs, die topkwaliteit van mens en bedrijf als eerste eis voor toetreding stellen. Het zou ook een goede zaak zijn, indien bijvoorbeeld rechters en belastinginspecteurs actief lid worden van netwerkclubs. Het is verrijkend om over de eigen muur heen te kijken. Bijvoorbeeld rechters die zakelijke geschillen moeten beslechten, zouden dan een beter zicht krijgen op het leegroven van BV’s door louche zakenmensen, die zo toegewezen claims trachten te ontwijken. Het lijkt er soms teveel op dat leegroven loont. Onze integere rechters zouden hun blik kunnen verruimen, door zich regelmatig te laten adviseren door accountants.
Advies aan netwerkclubs: Verrijk je bestand en vervang de ‘receptieblikkers’ door bijvoorbeeld rechters en belastinginspecteurs.