Onderzoek behoefte bedrijventerrein

De gemeente Geertruidenberg is momenteel met een groot aantal materies bezig (economisch beleid, bestemmingsplannen bedrijventerreinen, structuurvisieplus, discussienota bedrijventerreinen, enz) die relevant zijn voor de toekomstige ontwikkeling van de bedrijvigheid en het ondernemerschap binnen de gemeente. Het onderwerp ‘bedrijventerreinen’ is hierbij van groot belang aangezien een groot deel van de economische bedrijvigheid binnen deze gemeente op de bedrijventerreinen wordt gerealiseerd (bijna 60% van de werkgelegenheid).

Men is dus met de materie bedrijvigheid bezig en een dialoog is gaande. Echter onderzoek naar de behoefte van de ondernemers aan bedrijventerrein is niet verricht en daarom wil ondernemersvereniging VOG in samenwerking met de Kamer van Koophandel de volgende vraagstelling activeren: ‘Moet er een nieuw/extra bedrijventerrein komen en hoe groot zou dat dan moeten worden’.

De Kamer van Koophandel en ondernemersvereniging VOG zijn namelijk van mening dat bij de planning van nieuw bedrijventerrein uitgegaan moet worden van de ruimtebehoefte van de bedrijven. Om die behoefte in kaart te brengen zullen de ondernemers deze week een enqueteformulier vanaf de Kamer van Koophandel ontvangen met het verzoek aan dit onderzoek deel te nemen en binnen een aantal dagen te reageren. De bedoeling is dan om binnen een aantal weken de eerste resultaten bekend te maken zodat hiermee bij besluitvorming rekening gehouden kan worden.

Enquete niet ontvangen?
Ga naar www.zuidwestnederlandincijfers.nl/ruimtevraag .