Onderzoek naar het ondernemingsklimaat in gemeente Geertruidenberg

De gemeente Geertruidenberg wil in kaart brengen hoe ondernemers het ondernemingsklimaat in de gemeente ervaren. Daarom organiseert de gemeente de ‘Peiling ondernemingsklimaat’ (POK), een grootschalige inventarisatie onder ondernemers binnen de gemeente.

Alle ondernemers ontvangen deze week een brief met het verzoek om een online enquête in te vullen. Aan de hand van de antwoorden wordt bekeken of en hoe het ondernemersklimaat beter kan.

Wethouder economische zaken Bert van den Kieboom wil met de vragenlijst erachter komen hoe ondernemers denken over onder meer de gemeentelijke dienstverlening, de openbare ruimte op bedrijventerreinen, de heffingen en regeldruk, de relatie tussen ondernemer en gemeente en het vestigingsklimaat. De wethouder en de bedrijfscontactfunctionaris hebben iedere maand overleg met de ondernemersvereniging VOG. Ook bedrijfsbezoeken leveren veel informatie op over de gemeentelijke dienstverlening. Met de enquête wil de gemeente een nog completer beeld krijgen van het ondernemersklimaat.

Onderzoek bedrijventerrein Dombosch najaar 2016
In het najaar van 2016 is er een enquête uitgegaan naar ondernemers van het bedrijventerrein Dombosch. Deze vragenlijst ging onder meer over de toekomstplannen van bedrijven en over aspecten in de openbare ruimte. De resultaten hebben geleid tot een aantal praktische verbeteringen, zoals het vervangen van bebording. Ook wordt er op dit moment een uitvoeringsprogramma gemaakt. De huidige enquête is breder van opzet. Gezien het respons van ruim 40 procent tijdens de vorige enquête, hoopt de gemeente ook ditmaal op een groot aantal reacties.

Geen brief ontvangen?
De gemeente hecht veel waarde aan de mening van ondernemers. Ondernemers kunnen de enquête tot 1 mei digitaal invullen via www.geertruidenberg.nl/pok. Het gevraagde wachtwoord staat in de brief.

Ondernemers die geen uitnodiging hebben ontvangen voor deelname aan dit onderzoek, kunnen contact opnemen met Nicole de Kort van de gemeente Geertruidenberg via n.dekort@geertruidenberg.nl of via het telefoonnummer 14 0162.

Bron: GemeenteGeertruidenberg