Onderzoek naar parkeren onnodig

RAAMSDONKSVEER – De Vereniging Ondernemers Geertruidenberg (VOG) vindt een inventarisatie van het parkeergedrag op het Veerse industrieterrein Dombosch en een eventueel daarop volgend onderzoek overbodig en zonde van het geld.
“Al in 2002 zijn de doelstellingen wat betreft het industrieterrein vastgelegd in het rapport ‘Lange termijnvisie duurzaam Dombosch’. Daarin zijn ook de verkeersproblemen opgenomen en zelfs al oplossingsrichtingen aangegeven“, zegt de voorzitter van VOG, Henk Adriaanse. Hij was verbaasd over het artikel dat twee weken geleden in deze krant stond over de inventarisatie van het parkeergedrag in de kernen Raamsdonksveer en Geertruidenberg dat in september plaats gaat vinden. “Zo’n onderzoek is echt zonde van het geld“, meent Adriaanse.
Wethouder Pieter Voragen (Keerpunt ’74, Verkeer) reageert als volgt: “De inventarisatie met behulp van camera’s wordt alleen uitgevoerd in de woonkernen en winkelcentra, niet op Dombosch. Voor Dombosch hebben we inderdaad al wat liggen.“
Oplossingen
Pas in het eventuele tweede onderzoek, dat maatregelen en oplossingen moet opleveren, wordt volgens de wethouder Dombosch wel meegenomen. “En dat willen we in overleg doen met de ondernemers. Zij moeten ook aan kunnen geven wat wenselijk is“, aldus Voragen. Volgens Adriaanse is het ook overbodig dat Dombosch in het tweede onderzoek wordt betrokken. “De oplossing ligt er al. Die wordt op deze manier alleen maar uitgesteld. Dombosch ziet er al te lang niet representatief uit en er ontstaan te vaak verkeersonveilige situaties. “
De onveiligheid en het ontbreken van representativiteit hebben volgens Adriaanse ook voor een groot gedeelte te maken met het feit dat er te weinig wordt gemaaid op het industrieterrein door de gemeente. “We moeten daar te vaak naar vragen. De vorige keer waren ze het vergeten. Nu de zon niet schijnt, is het te doen met de begroeiing, maar als het straks weer mooier weer wordt, zitten we weer met hetzelfde.“
De ondernemer meent dat de gemeente Geertruidenberg een gemeente is van ‘veel denken en weinig doen’. “Structureel iets oplossen, hoort er blijkbaar niet bij.“