Onduidelijkheden stimuleren onrust

Opinie vanuit het VOG-bestuur op basis van ontwikkelingen die ons ter ore komen

Verwelkom ondernemers met bloemen! Een recente uitspraak die we als VOG willen blijven benadrukken. Regulering van de hoofdlijnen en stimuleren zijn hierbij ook belangrijke aandachtspunten voor de lokale overheid. Ingrijpen in enig economisch proces zou achterwege mogen blijven.

Voorgaande vraagt om duidelijkheid en gedegen keuzes. Maar een dergelijke cultuur wordt ook gekleurd door wat in het verleden gebeurt is en mede bepaald door eerder gemaakte keuzes. Een kwetsbaar en uitdagend proces dus.

Diverse (ondernemers)bezwaren ontsieren momenteel het proces in/aangaande het centrum:

 • Detailhandel maakt bezwaar tegen komst shoarmazaak in het Anker
 • Ondernemers en inwoners maken bezwaar tegen voornemen blauwe zone
 • Horeca maakt bezwaar tegen terras nieuwe sporthal
 • Supermarkten maken bezwaar tegen komst Lidl
 • Enz.

En dan kunnen en zullen we waarschijnlijk de bezwaarmakers veroordelen maar ligt de oorzaak niet dieper?

 • Afwijken van het bestemmingsplan en een shoarmatent toestaan in het Anker. Zelf bedacht of overleg gevoerd? Nagedacht over bewegingen in avond/nacht? Parkeren en bezorging?
 • Blauwe zone is een prima initiatief binnen beperkt deel centrum maar wordt bedacht voor grote zone inclusief oa Gangboord. Slecht bedacht of zo gedaan dat het uiteindelijk onuitvoerbaar is?
 • Terras toestaan aan horeca bij een sporthal liggend aan een druk bereden fietsroute?
 • Detailhandel stimuleren prima maar keuze maken voor specifieke detailhandel en hiernaar ook al meerdere jaren streven cq ontwikkelingen hierop gericht stimuleren?
 • Detailhandel of bijvoorbeeld kapsalons buiten het centrum lijken vaak gedoogd te worden cq handhaving ontbreekt of is onduidelijk.
 • Enz.

Het proces is uitdagend maar ook kwetsbaar. Maar of we lokaal de kwaliteiten hebben om met die kwetsbaarheid om te gaan is onduidelijk. Huidige processen tonen dit helaas niet aan en het is te kort door de bocht om hiervan betrokken ondernemers de schuld te (gaan) geven. Wij ervaren als VOG-bestuur gebrekkige tot geen communicatie aangaande voorgaande processen. Onze belangenbehartiging vanuit een collectief van meer dan 300 bedrijven wordt blijkbaar niet van belang geacht en dat is mogelijk illustratief voor de huidige situatie/cultuur.