Onduidelijkheid A27 Houten en Hooipolder

Nu de verbreding van de ring rond Utrecht niet doorgaat, rijzen er grote vraagtekens over de aanpak van de A27 tussen Houten en Hooipolder.

Een schematische weergave van de aanpassingen bij Hooipolder.

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat is nog niet bekend wat de consequenties zijn voor dit project.

De Raad van State zette eerder deze week een streep door de aanpak van de A27 en A12 rond Utrecht. Reden: de toename van stikstofuitstoot bij enkele natuurgebieden. Daarom had een vergunning voor de verbreding achteraf gezien nooit mogen worden verleend.

Voor de komende jaren staat ook de aanpak van de A27 tussen Hooipolder en Houten op de rol, een traject van bijna 50 km. Op grote delen wordt de weg verbreed, bij knooppunt Hooipolder komt er een verbindingsboog vanaf de A59 naar de A27. De aanpak bij Hooipolder begint al in 2022. Het zuidelijke deel van de A27 staat vooraan in de planning.

Volgens Rijkswaterstaat wordt de komende tijd bekeken of en op welke manier andere projecten worden geraakt door de gesneuvelde plannen bij Utrecht. De minister is daarvoor aan zet.

Bron: BN De Stem – Sjoerd Marcelissen 18-07-19