Oneerlijke concurrentie voor ondernemers

Een ondernemer heeft altijd te maken met concurrentie. Het hoort bij het ondernemen om hier tegenwicht aan te bieden en de kansen te pakken. Maar wanneer er sprake is van oneerlijke concurrentie is dit een ander verhaal.

Gesubsidieerd groenonderhoud, kapsalons op zolderkamers, sporthal met kantinefaciliteit, enz. Ondernemers kunnen op een wat creatieve wijze en niet conform de wetgeving acitiviteiten ontplooien die (oneerlijk) concurrerend kunnen zijn voor gevestigde bedrijven die wel netjes aan de regels voldoen. Ook overheden kunnen activiteiten opstarten of indirect gesubsidieerd inkopen die (oneerlijk) concurrerend kunnen zijn.

Per situatie dient een afweging gemaakt te worden maar primair uitgangspunt is en moet zijn dat er op toegezien moet worden dat het ondernemen conform de regels gebeurt zodat geen oneerlijke concurrentieverhoudingen ontstaan. Gedogen/door de vingers zien is hierbij niet raadzaam. Ook van steun/subsidie/overheidsbijdragen mag geen sprake zijn wanneer andere gevestige ondernemers hiervan geen gebruik kunnen maken. Een gelijk speelveld geeft immers iedereen gelijke kansen en geeft ondernemers de ruimte om maximaal te ondernemen.