Onveilige kruising door geluidsscherm

Recentelijk is door de gemeente een geluidsscherm geplaatst tussen de Zalmweg (industrieterrein Dombosch I) en de woonwijk achter de Hoeven. Dit leidde toen tot enige hilariteit omdat de staanders van dit geluidsscherm midden op het fietspad bleken te staan. Nu is er opnieuw door weggebruikers geklaagd omdat er onveilige situaties kunnen ontstaan bij betreffende kruising. Het milieuscherm is namelijk dusdanig geplaatst dat het voor automobilisten vanuit de Academielaan niet te zien is of er verkeer (vanaf links) over de Zalmweg nadert. Door langzaam verder door te rijden kan de automobilist dit overzicht vervolgens wel krijgen doch staat dan midden op het fietspad. Een ongewenste situatie er mede vanuit gaande dat er dagelijks duizenden voertuigen over de Zalmweg rijden.

Deze materie is vervolgens door de VOG bij de gemeente gemeld en door hen onderkend. In verband met ‘milieu-eisen’ zou het geluidsscherm dusdanig geplaatst zijn. De gemeente heeft nu toegezegd na de bouwvak de gele fietssuggestiestrook door te trekken tot voorbij de kruising met de Academielaan en vanaf daar aan te sluiten op het vrijliggende fietspad.

Onduidelijk is waarom hiermee vooraf geen rekening is gehouden en het is betreurenswaardig dat er weer een stukje spaarzaam aanwezig fietspad op Dombosch verdwijnt. Wel is het verzoek bij de gemeente gedaan dat ook de belijning ter plaatse wordt aangepast (en bij voorkeur niet alleen door het plaatsen van een gele stippellijn zoals eerder gedaan).