Onzekerheid troef over windmolens

Of er wel of geen windmolenparken komen in Geertruidenberg blijft onzeker. De bal ligt nog steeds bij de provincie.

De bal ligt nog steeds bij de provincie. Zo heeft de provincie twee windinitiatieven voor het grondgebied van Geertruidenberg, nog niet geschrapt. Ook wil zij de regie niet aan de gemeente overdragen.

Dat blijkt uit een brief waarin het college van Geertruidenberg de gemeenteraad informeert over de stand van zaken rond de RES. Nederland is opgedeeld in 30 RES-regio’s (Regionale Energie Strategie), waarin gemeenten samenwerken om de landelijke energie-doelstellingen te halen.

Geertruidenberg valt onder de RES-regio West-Brabant, onder voorzitterschap van Breda. De 16 daarin samenwerkende gemeenten hebben rekening gehouden met de wens van Geertruidenberg om geen windenergie te ‘leveren’. In plaats daarvan is Geertruidenberg bereid om voor 24 ha aan zonne-velden te realiseren.

Geen wind dus, wel extra zonne-energie. Die wens is geaccepteerd door de regio, schrijft het college.
Vraag is nu wat de provincie gaat doen. Daar liggen principeverzoeken ingediend voor windmolens langs de Amer en in de polder van Raamsdonk. De provincie heeft het raadsbesluit van Geertruidenberg om de regie over windprojecten aan de gemeente over te dragen, niet overgenomen. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten bevoegd blijven om daarover een besluit te nemen.

,,Vooralsnog heeft de provincie aangegeven niet akkoord te gaan met het schrappen van beideinitiatieven”, schrijft het college van Geertruidenberg, ,,ondanks dat deze op basis van het voorgenomen concept-bod van de RES West-Brabant niet nodig zijn om de regionale doestellingen van 2030 te halen.”

Bron: BN De Stem – Marja Klein Obbink 19-01-20