Ook actie gemeente wenselijk

De plaatselijke bedrijvigheid vormt één van de belangrijkste economische pijlers van de gemeente. Dat er met deze economie iets aanmerkelijks gaande is mag ook voor niemand verrassend klinken. Dat er dan door het gemeentebestuur minimaal de dialoog met elkaar over dit onderwerp wordt gezocht zou dan tot de verwachting behoren. De werkelijkheid is echter dat het VOG-bestuur nog geen actieve input of rol ten aanzien van deze materie van het gemeentebestuur heeft mogen vernemen.

Natuurlijk mag niet verwacht worden dat middels een gezamenlijke dialoog oplossingen voor eventuele problemen gevonden worden doch het ontbreken van enige dialoog is weer het andere uiterste van dat wat men zou verwachten. In ieder geval heeft de Kamer van Koophandel een schrijven naar alle gemeenten gestuurd met tips en tevens met eenzelfde doelstelling om met de gemeenten in gesprek te raken over dit onderwerp.