Ook af en toe ruis op de lijn bij WSG

Diverse WSG-projecten werden recent opgeleverd, zoals het nieuwe fysiotherapiecentrum aan de Collegeweg in Raamsdonksveer. Daarnaast wordt er momenteel aan acht projecten gebouwd. In 2009 werden er vierhonderd huur- en tweehonderd koopwoningen gerealiseerd, “waarvan 50 procent woonzorggerelateerd”, benadrukt WSG-directeur Peter Span. Zo werd er ook in Fijnaart een project met tachtig woonzorgwoningen opgeleverd.

Ondanks de mooie cijfers die WSG over 2009 kan overleggen, blijft een aantal dossiers aan flinke discussie onderhevig. Zo opende de oude Super de Boer aan de Boterpolderlaan in Raamsdonksveer dit voorjaar na een verbouwing op feestelijke wijze als Jumbo.

Maar hoe zit het met de verplaatsing van de supermarkt naar het centrum? Span: “Die komt er, ik kan er alleen nog geen datum op plakken. Er is momenteel weerstand bij de bevolking, bij een aantal ondernemers; dat gaat al met al nog wel een paar jaar duren. De verplaatsing heeft een directe relatie met het centrumplan, maar, hoewel wij deelnemen, dat is geen WSG-issue. Dat plan is te groot en te complex, dat kunnen wij als corporatie niet dragen.”Naast de supermarkt, waar de Praxis stond, komen negentien woningen. Span: “Daar hebben zich al tachtig kandidaten voor gemeld. We zijn nu bezig met de verkorte procedure, ik denk dat dat drie maanden gaat duren. Dan starten we de verkoop en kunnen we begin volgend jaar bouwen.”

Span zucht eens diep als we hem vragen naar de stand van zaken omtrent de pilot Raamsdonk, waarin een aantal ‘op slot’ zittende boerenbedrijven wordt uitgeplaatst. “Het is toch wel gek eigenlijk: van totale overeenstemming tot helemaal niets. Ik heb per 1 juli van dit jaar het contract met de boeren opgezegd. Het is ook al zo’n politiek beladen onderwerp waarover in mijn ogen nieuwe besluitvorming is vereist. De situatie is veranderd. Een van de boerderijen is door omstandigheden weggevallen. Er blijven er nog vier over, waarvoor geldt: is het bedrijfseconomisch verantwoord om door te zetten? Want er moet substantiële woningbouw voor terugkomen.”