Openbare veiligheid kan/moet beter

Zoals vorige week bericht zouden we de dialoog rondom veiligheid/beveiliging aangaan met de diverse partijen. Dat proces is reeds opgestart en de eerste informatie die het oplevert ondersteunt de zorg die we hebben. Een zorg die we op ondernemersgebied gemeentebreed hebben en die zich zeker niet beperkt tot alleen Dombosch.

Iedere inwoner en dus ook iedere ondernemer moet zich veilig voelen binnen deze gemeente. Criminaliteit kan natuurlijk niet altijd voorkomen worden maar er moet dusdanig in voorzien zijn dat de veiligheid maximaal gewaarborgd is. En wanneer het toch fout gaat moet dit bij alle partijen bekend zijn zodat hierop direct geanticipeerd kan worden. Een goed communicatietraject is dus tevens belangrijk.

Echter….. Er is sprake geweest van meerdere incidenten en er bleek niet in voorzien te zijn dat de verantwoordelijken/betrokkenen hiervan ook allemaal op de hoogte zijn. Ook wordt de ondernemer die door criminaliteit getroffen wordt niet voorzien van een pro-actieve politie maar moet vooral al veel moeite doen om überhaupt tot aangifte te komen.

En nu? De opgestarte dialoog met de diverse partijen gaan we voortzetten en aanmoedigen. De eerste gesprekken en activiteiten deze week waren goed maar dat eraan gewerkt wordt en men ermee bezig is is voor ons onvoldoende. En als ondernemer merk je dat wel wanneer er op jouw bedrijf ingebroken is. De verantwoordelijken moet ervoor gaan zorgen dat de veiligheid geborgd is en dat er een adequate communicatie is die de ondernemer helpt in plaats van lijkt tegen te werken. Ondernemers kunnen hier dan op aansluiten zodat er een maximale veiligheid voor iedere ondernemer in de gemeente ontstaat.