Opgaande lijn bedrijven in 2010

Veel sectoren in het Nederlandse bedrijfsleven hervinden in 2010 een opgaande lijn als het gaat om de omzetwaarde. Dit blijkt uit de sectorprognoses van Rabobank Cijfers & Trends. Alleen de omzetwaarde van de bouwsector daalt komend jaar nog fors met 7,5%. Dit is het gevolg van de enorme vraaguitval bij nieuwbouw van woningen en utiliteitsbouw.

Ergste crisis mogelijk achter de rug

De Nederlandse economie ondervindt al ruim een jaar de gevolgen van de financiĆ«le crisis. “Gelukkig zijn er signalen dat het ergste mogelijk achter de rug is, maar er komen nog moeilijke perioden aan”, verwacht Paula Oud, sectormanager van Rabobank Cijfers & Trends. De verwachting is dat na een forse krimp het herstel in 2010 mager zal zijn (+0,25% BBP-groei).

Groot verschil tussen sectoren

Paula Oud: “Sectoren die in 2009 hard zijn geraakt door het teruggevallen van de wereldhandel, zoals industrie, groothandel en transport, herstellen in 2010 het eerst doordat de wereldhandel weer licht aantrekt.” De binnenlandse dynamiek zorgt er voor dat ‘consumentafhankelijke’ sectoren het in 2010 nog lastig krijgen. Dit betreft detailhandel non-food en horeca en recreatie. Ook in de bouw is de crisis nog lang niet voorbij: “Die krijgt het in 2010 nog zwaar door het laatcyclische naijleffect.”