Opknappen Fort Lunette nog dit jaar

De gemeente Geertruidenberg begint nog voor het einde van dit jaar met de restauratie van Fort Lunette in Raamsdonksveer. Gelijktijdig met de opknapbeurt wil het college van B en W het vestingwerk zo aanpassen dat het gebruikt kan worden als toeristische en recreatieve trekpleister.

Geertruidenberg heeft eerder 1,4 miljoen euro gekregen van het Rijk voor de restauratie. Zelf legt de gemeente nog eens 6,5 ton bij. Voorwaarde voor de subsidie is wel dat het opknappen nog dit jaar begint. “Reden waarom we de gemeenteraad binnenkort voorstellen voorleggen om de vergunningen voor de restauratie aan te vragen en het project aan te besteden. Als alles goed verloopt, moet het fort eind 2013 een prachtig pareltje aan de Donge-oevers zijn”, zegt wethouder Wim Quirijnen.

De gemeenteraad krijgt ook de uitgangspunten voorgeschoteld voor een onderzoek naar het vergroten van de verblijfsmogelijkheden in het fort. Daarbij wordt onder meer gedacht aan kleinschalige horeca met mogelijkheden voor toneel/theater en andere bijeenkomsten en het inrichten van de kazematten tot een bed & breakfast met een kleine kantine als gemeenschappelijke verblijfsruimte. Maar ook moet er veel gebeuren op het gebied van de basisvoorzieningen, zoals het aanleggen van (goede) verlichting, water, toiletten en dergelijke. Quirijnen: “Door andere gebruikers toe te laten, hopen we het gebruik en het onderhoud van het fort kostendekkend te maken.”

De gemeente laat weten dat alle aanpassingen die aan het historische fort worden gedaan met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed worden afgestemd.

Op dit moment maken de Bergsche Battery, de zeeverkenners van Mafeking en een bandje gebruik van het fort. Hoe met hen omgesprongen gaat worden, is nog onduidelijk. “We willen een herbe- stemmingsonderzoek laten uitvoeren door een externe partij. Een van de mogelijkheden is dat we kijken in hoeverre de huidige gebruikers mogelijk naar een andere plek verhuizen”, aldus de wethouder.

De kosten voor dit onderzoek komen uit de anderhalve ton die de gemeente al eerder heeft gereserveerd voor het opstellen van het projectplan voor het versterken van de toeristische en recreatieve functie van de Donge-oevers.

Het lunet aan de Donge is gebouwd in de jaren 1833-1839 en ligt op de grens van Raamsdonksveer en Geertruidenberg. Het behoorde tot het vestingstelsel van Geertruidenberg.