Oplawaai voor regio

Bedrijven in Brabant en Zeeland lozen massaal personeel om op hun kosten te besparen. Dat blijkt uit een enquête die BN/DeStem samen met andere regionale kranten onder de bij de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) aangesloten bedrijven heeft laten houden. Het aantal bedrijven dat medewerkers ontslaat of dat wil doen, blijkt in West-Brabant en Zeeland hoger dan in Midden- en Oost-Brabant.

Ruim de helft van de ondernemingen in Brabant en Zeeland heeft al tijdelijk en uitzendpersoneel aan de dijk gezet. Iets meer dan 20 procent heeft (ook) vast personeel de laan uit gestuurd. Daar blijft het niet bij, want haast drie kwart van de werkgevers wil de komende tijd tot (verdere) reducties overgaan. De bedrijfsinvesteringen dalen intussen pijlsnel, aldus de enquête. Het meest in West-Brabant en Zeeland: daar zijn ze ongeveer gehalveerd.