Oplossing knelpunt Merwedebrug in zicht ?

De Stichting A27/Merwedebrug heeft intussen haar eerste succes binnen. Bedrijven Kring Altena (BKA) heeft zitting in deze commissie, samen met o.a. de gemeenten Gorinchem en Werkendam en Kamer van Koophandel.

Minister Peijs is bereid de 2e kamer voor te stellen de plannen voor aanleg van een nieuwe Merwedebrug (of tunnel) naar voren te halen, maar wil dan wel voor de zomer een concreet plan op haar bureau hebben. In de plan moeten alle bijzonderheden van het werk zijn beschreven, zoals procedures, mogelijke constructies (brug of tunnel) en kosten. De Stichting heeft deze handschoen opgevat.

Om goed beslagen ten ijs te komen zal de stichting daarvoor deskundigen inhuren en dat kost geld. Alle betrokkenen in de stichting gaan zich hard maken voor verdubbeling van hun bijdrage. Het BKA-bestuur is van mening dat, gezien het grote economische belang, de BKA niet achter kan blijven. Ook de Gemeente Werkendam heeft besloten tot een eenmalige extra bijdrage. De totale kosten voor het opstellen van de zgn ‘business case’ bedragen ca. €150.000. BKA wil zich verplichten voor €10.000, de Gemeente Werkendam stelt zich garant voor €20.000.

Van minister Peijs verwacht men dan dat het knelpunt Merwedebrug 4 tot 5 jaar eerder is opgelost!