Opnieuw advieskosten centrum R’veer

De gemeente G’berg heeft de afgelopen jaren al forse advieskosten uitgegeven aan het centrum van R’veer. De aanpak van een groot deel van de Keizersdijk is 2010 afgerond na jaren praten + voorbereiding maar de verdere voortgang is uitgebleven. De openbare Collegebesluiten lezende lijkt er iets op gang te komen doch lijkt er ook opnieuw geld aan advies uitgegeven te worden:

Openbare besluitenlijst College 6 december 2011
Onderwerp:
Exploitatieplan Centrumontwikkeling Raamsdonksveer.
Besluit:

  1. RBOI opdracht te verstrekken voor het opstellen van een exploitatieplan conform uitgebrachte offerte, waarbij maximaal een bedrag van € 14.450,– exclusief BTW beschikbaar wordt gesteld.
  2. De uitvoering van de opdracht gefaseerd aan te pakken (primair de exploitatienotitie en aansluitend het exploitatieplan)
  3. De betreffende kosten door te berekenen op de onderscheidene ontwikkelaars.
  4. Mocht blijken dat het opstellen van een exploitatieplan niet in de rede ligt, dan worden de kosten voor het opstellen van de eerste fase ad € 8.550,– exclusief btw, overeenkomstig het bepaalde in de Budgethoudersregeling Geertruidenberg 2011, afgedekt.
  5. Budgetoverheveling zal overeenkomstig de in de financiële paragraaf op genomen toelichting worden uitgevoerd.