Opnieuw cijfers rond Hooipolder

Als de plannen met knooppunt Hooipolder zijn uitgevoerd, neemt de verkeersintensiteit bij de oprit Geertruidenberg (20) naar de A27 met 15 procent toe.

Na diverse aanpassingen (die voor dit najaar staan gepland) is het niet meer mogelijk om bij Hooipolder vanaf oprit 34 (bij de watertoren) voor te sorteren richting Utrecht. Na de informatieavond van 24 januari bleken er nog verschillende vragen te zijn bij bewoners van de gemeente Geertruidenberg, met name over de consequenties van de verschillende maatregelen. Rijkswaterstaat komt nu met aanvullende gegevens.

Tijdens het drukste uur, tussen 07.00 en 08.00 uur, maken 400 voertuigen gebruik van deze oprit. Ongeveer 100 voertuigen daarvan (25 procent) slaan linksaf richting Utrecht, waarvan 7 vrachtwagens.

Van de 100 komen 70 uit de richting Raamsdonksveer, 5 uit Raamsdonk en 25 uit Oosterhout. Dit verkeer moet zich straks verdelen over andere opritten.

Volgens Rijkswaterstaat is het aannemelijk dat straks maximaal 75 motorvoertuigen (70+5) gebruik maken van aansluiting Geertruidenberg (20) op de A27. Op dit moment maken tijdens het drukste uur 500 auto’s gebruik van de oprit.