Opnieuw druk bezochte VOG-vergadering

Ondernemersvereniging VOG houdt zijn leden op de hoogte van nieuws en activiteiten via de website, mail en periodieke bijeenkomsten. Woensdag 13 december vond de laatste bijeenkomst van dit jaar plaats. Met meer dan 100 aanwezigen een druk bezochte, gezellige en nuttige bijeenkomst.

Na een kritische, constructieve, evaluerende en vooruitkijkende opening door de voorzitter volgden enkele mededelingen van het secretariaat en een update van de werkgroep onderwijs & techniek. Bij het bespreken vervolgens van het voorontwerp bestemmingsplan Dombosch bleek dat de gemeente al sinds 2003 met dit bestemmingsplan bezig is en het destijds geuite streven om bestemmingsplan in 2003 gereed te hebben niet geheel gehaald is……
Het ontbreken van fietspaden in het centrum en op Dombosch + de mogelijkheid tot detailhandel op Dombosch bleken onderwerpen welke tot een nuttige dialoog leiden in het eerste deel van de vergadering.

Namens de voorzitters van de sportverenigingen aan de Kloosterweg presenteerde Sander den Boer de wens van deze sportverenigingen tot verplaatsing van de sportaccomedaties. Tussen en voor de sportvelden nu realiseren van een 80km-weg is wat betreft de voorzitters een ongewenste situatie waaraan op korte termijn iets gedaan moet worden. Ook zal oa voorkomen moeten worden dat in de toekomst wachtlijsten voor nieuwe leden kunnen ontstaan. Uitgangspunt VOG bij deze materie is: ‘Een onderneming is zo gezond als de mensen die er werken’.

Als gastspreker voorzag vervolgens prof. mr. Ruud Galle aanwezigen van nuttige info over ondernemen en (persoonlijke) aansprakelijkheid. Een materie welke tot nadenken stemde.

Ter afsluiting van de boeiende bijeenkomst en een nuttig jaar werd een drankje en een hapje genuttigd. De volgende vergadering zal 21 maart 2007 gehouden worden.