Opnieuw massaontslagen in de bouw

De bouwsector krijgt het opnieuw zwaar te voorduren. De productie daalt dit jaar met 10 procent. Zo’n 40.000 arbeidsplaatsen verdwijnen.

Dit voorspelt het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) in Het Financieele Dagblad. Alle doemscenario’s lijken zich tegelijk te voltrekken. Werkgeversorganisatie Bouwend Nederland hoopt dat een nieuw kabinet met extra stimuleringsmaatregelen komt om massaontslagen te voorkomen.

De voorspellingen van het EIB zijn een stuk somberder dan tot nu toe werd aangenomen. Eerder was de prognose dat er in 2010 30.000 banen zouden verdwijnen en dat het productieverlies zou uitkomen op 8 procent.

De oorzaak is dat grote gemeenten en woningcorporaties niet opgestarte bouwprojecten opschorten of zelfs stil leggen. Bovendien is de consument afwachtend. ‘Er is nog geen nieuw kabinet en dus nog geen duidelijkheid over de toekomst van de hypotheekrenteaftrek. Mede daarom kopen of verbouwen particulieren hun huizen momenteel niet’, aldus een woordvoerder van Bouwend Nederland.De organisatie stelt verder dat de bouw een laatcyclische sector is waar nu de ‘klap harder aankomt dan in andere sectoren en waar de echo ook nog wat langer nagalmt’. Ook de zogeheten Crisis- en herstelwet, waardoor projecten versneld kunnen worden uitgevoerd, biedt te weinig soelaas om de acute nood te lenigen.