Opnieuw overnachters Dombosch

Sinds 2010 is voorzien in regelgeving zodat op bedrijventerrein Dombosch gehandhaafd kan worden op overnachtende (buitenlandse) chauffeurs. Deze regelgeving blijkt echter nutteloos zonder handhaving en recentelijk is er extra een proef met zwerfkeien opgestart om wagens te weren.

Dat deze zwerfkeien ook niet het beoogde resultaat opleveren bleek uit een overnachtende Litouwse chauffeur op de Ramgasteweg maandagmorgen vroeg. Nota bene een straat waar parkeren in het geheel niet toegestaan is maar zelfs dat bleek deze chauffeur niet te deren.

Kosten en inspanningen zijn door de gemeente ingezet om overnachtende chauffeurs te weren. Iedere regelgeving staat of valt echter met naleving en handhaving. En wanneer het eerste niet gebeurt en in het laatste niet voorzien is dan lijken de gemaakte kosten/inspanningen overbodig geweest.

En nu? Want handhaving kan iets opleveren maar zal ook een beperkt nut hebben aangezien het steeds andere (buitenlandse) vrachtwagens lijken te zijn die kiezen voor het overnachten op Dombosch. Een eerste stap zou zijn om te voorzien in duidelijke/meertalige bebording bij de toegangswegen van het bedrijventerrein dat overnachten niet toegestaan is. In combinatie met de huidige maatregelen en wat handhaving kan dan bezien worden of dit wel het beoogde resultaat heeft.