Opnieuw uitstel aanpak centrum?

In 2007 zou men beginnen met de aanpak van het centrum van Raamsdonksveer. Het wegdek en de stoepen op de Keizersdijk zouden medio dit jaar een opknapbeurt krijgen. Het parkeren wordt beter gestructureerd en men gaat maatregelen treffen om het aantal auto’s, dat tegen de richting inrijdt, te minimaliseren. Het zou ‘hoogst noodzakelijk’ zijn dat er iets aan gedaan wordt.

Na deze uitspraken door raad en college oktober 2006 is het stil geworden rondom deze materie. Uit interne stukken van de gemeente zou nu echter blijken dat het College de vastgestelde planning niet zal halen. Conform het vastgestelde tijdspad zouden oktober 2006 offertes worden aangevraagd om in november 2006 een keuze voor een bureau te kunnen maken. Nu, begin februari 2007, zou deze keuze nog steeds niet gemaakt zijn?

Opnieuw uitstel in deze materie is teleurstellend en zorgwekkend. De roep om aandacht en aanpak van deze materie vanuit vele belanghebbenden en belangstellenden levert blijkbaar wel gemeentelijke intenties op doch geen daadwerkelijke aanpak. Ondernemersvereniging VOG zal er bij de gemeente op aan blijven dringen om gevolg te geven aan de oa door de burgemeester eerder geuite constatering en belofte: ‘Het is hoogst noodzakelijk iets aan de winkelstraat te doen en daarom worden medio 2007 tijdelijke maatregelen getroffen’.