Oppositie hekelt Bergs financieel beleid

GEERTRUIDENBERG – In hun eerste reactie op de begroting 2006, veegt een aantal partijen de vloer aan met het financiële beleid zoals dat de afgelopen jaren in de gemeente Geertruidenberg is gevoerd. Volgens oppositiepartij CDA is de verhoging van de ozb met twintig procent een gevolg van het slechte beleid.

Het college van B en W stelt in de programma begroting voor het eigenarengedeelte van de ozb drie jaar lang jaarlijks met ruim achttien procent te verhogen. Geld voor nieuw beleid is er volgens het college niet. Wel wordt in 2006 geïnvesteerd in de Centrumvisie en de StructuurVisiePlus. Met deze verhoging van het eigenarendeel van ozb wordt volgens het CDA een deel van de lastenverlichting, die ontstaan is door het schrappen van het gebruikersdeel, gelijk tenietgedaan. ‘Uit de begroting blijkt dat het college kans heeft gezien Geertruidenberg in vier jaar tijd aan de rand van een faillisement te brengen. Vooral de eerste twee jaren kenmerken zich door kwistig met geld te strooien. Het kon niet op, totdat de provincie ons onder financieel toezicht wilde stellen. Nu weet men het niet meer en gaat over tot het onbeperkt verhogen van de OZB’, aldus de partij.

De PvdA – ook oppositie – constateert dat begin 2005 de stand van de algemene reserve bijna 4.000.000 euro was en dat er per 31 december 2005 nog maar 1.070.000 euro in zit. ‘Een triest dieptepunt dat toch veroorzaakt is door het college, dat nu pleit voor bijzondere zuinigheid’. Dat het gebruikersdeel van de ozb wordt afgeschaft, noemt de PvdA ‘een doekje voor het bloeden’. Volgens de VVD-fractie wordt er in de gemeente Geertruidenberg ieder jaar meer uitgegeven dan er binnenkomt. ‘Het financieel beleid van dit college doet de gemeente geen goed’. De VVD snapt niet dat er met de verhoging van de ozb met twintig procent, nog steeds geen geld is voor ‘dringender’ zaken. VVD doelt daarmee onder meer op de aanpak van de kruising Maasdijk/Essenboom/Zalmweg in Raamsdonksveer en een oplossing voor de sportvelden aan de Kloosterlaan. Lichtpuntje in de begroting vindt de VVD dat er geld is uitgetrokken voor het centrum van Raamsdonksveer.

Ook Partij Samenwerking is over dat laatste punt zeer te spreken. De coalitiepartij zegt toe de ontwikkelingen met betrekking tot wijk- en buurtbeheer, de sportvelden, de Schattelijn en Dombosch op de voet te blijven volgen. ‘Wij hopen en hebben er vertrouwen in dat alle betrokken partijen in goed en open overleg tot de beste oplossing komen.’ Partij Samenwerking benadrukt dat er niet mag worden getornd aan het huidige niveau van de sociale voorzieningen binnen de gemeenten.

Volgens coalitiepartij GroenLinks is er, anders dan het college beweert, in 2006 ‘door meevallers nieuw beleid wel mogelijk’. ‘Het geld dat is verdiend met verkoop van Intergas moet ten goede komen aan alle burgers.’

De grootste partij in Geertruidenberg, Keerpunt 74, blijft nogal oppervlakkig over de begroting. ‘Ook in de begroting 2006 moeten keuze worden gemaakt. Keerpunt 74 zal de voorstellen beoordelen met oog voor een sociale en welvarende samenleving.’