Oproep aan ondernemers: denk mee over versneld huisvesten

De gemeente Geertruidenberg gaat vergunninghouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) versneld huisvesten. Op deze manier wil de gemeente invulling geven aan de taakstelling van de provincie voor het huisvesten van vluchtelingen en vergunninghouders. Hoe de gemeente dit gaat doen, staat nog open. Hiervoor wil de gemeente eerst in gesprek met inwoners en ondernemers.

 

Gemeente Geertruidenberg

Expertise ondernemers
De gemeente wil een beroep doen op de ondernemers binnen de gemeente, vanwege hun creatieve insteek, vindingrijkheid en het buiten de kaders durven denken. Het college wil graag gebruik maken van deze expertise en zou met ondernemers met ideeën om tot een goede en passende oplossing te komen het gesprek aan gaan. Enkele ondernemers hebben ons al benaderd met  ideeën en vragen over bijvoorbeeld  financiële regelingen en voorwaarden voor woonruimte voor vergunninghouders vanuit de overheid. Heeft u een voorstel, een idee op welke wijze de gemeente vergunninghouders versneld zou kunnen huisvesten en op welke wijze? Stuur dan een e-mail naar vergunninghouders@geertruidenberg.nl of bel naar het algemene nummer 14 0162.

Eigenschaligheid en zorgvuldigheid staan voorop
Burgemeester Willemijn van Hees: “We kiezen bewust niet voor een locatie met honderden vluchtelingen zonder verblijfsvergunning. Dit past niet bij onze gemeente. De term ‘eigenschaligheid’ die de Commissaris van de Koning noemde is voor ons heel belangrijk. We voelen de verantwoordelijkheid om als gemeente een bijdrage te leveren. Het is duidelijk dat het vluchtelingenprobleem zo groot is, dat wij ons daar niet aan kunnen onttrekken. We hebben het immers over mensen die gevlucht zijn, die geen thuis meer hebben. Wij willen, als kleinere gemeente, ons steentje bijdragen, maar wel op ónze manier. Wij kiezen bewust voor  een duurzame oplossing, de opvang van extra vergunninghouders, waardoor er ruimte komt in de AZC’s. We kunnen dan direct starten met de integratie van de nieuwe inwoners. Voor de concrete invulling van de opvang nemen wij de tijd die nodig is om het proces zorgvuldig te doorlopen. Want ik voel ook heel sterk de zorg voor onze huidige inwoners. Wij willen weten wat er bij hen leeft, hen de gelegenheid geven vragen te stellen en met ons in gesprek te gaan, hun zorgen uit te spreken. Ik doe dan ook een oproep aan inwoners en ondernemers om mee te denken in oplossingen om, samen met college en raad, deze groep nieuwe inwoners een plek te geven”.

Uitnodiging werksessie
In de tweede helft van mei organiseert de gemeente een aantal werksessies om samen met inwoners, verenigingen en ondernemers te spreken op welke wijze de integratie van statushouders past binnen de gemeente Geertruidenberg. De uitkomsten uit de werksessies worden, naast de resultaten uit de enquête onder inwoners, door de gemeente meegenomen bij de verdere uitwerking van de plannen voor huisvesting van vergunninghouders. U kunt zich hiervoor aanmelden via www.geertruidenberg.nl/werksessies.

Meer informatie over de werksessies volgt via De Langstraat, www.geertruidenberg.nl, Facebook en Twitter.

Bron: Gemeente Geertruidenberg