Opstoppingen bij milieustraat

Woensdag bleek helaas dat de toeloop naar de milieustraat op het bedrijventerrein Dombosch tot opstoppingen gaat leiden. Zowel de doorgaande weg ter plaatse als de toegang tot nabij gelegen bedrijven bleek geblokkeerd.

Ondanks bezwaren van omliggende ondernemers vanwege de niet toereikende infrastructuur ter plaatse is oktober 2007 de milieustraat verplaatst naar de Forellenweg in een ‘uithoek’ op bedrijventerrein Dombosch. Tot op heden hebben zich geen noemenswaardige problemen bij deze milieustraat voorgedaan behalve dat deze december een dag gesloten werd vanwege het slachtfeest en de nabij gelegen slachterij. Echter woensdag bleek de toeloop naar de milieustraat dusdanig dat de aanwezige infrastructuur deze niet kon verwerken. De wagens stelden zich in file op voor de toegangspoort waardoor zowel de doorgang op de openbare weg als de toegang tot nabij gelegen bedrijven geblokkeerd werd. Een heftruck van een nabij gelegen bedrijf moest bijvoorbeeld een doorgang zoeken via/langs wagens welke in de rij stonden te wachten. Deze infrastructurele problematiek is nu opnieuw onder de aandacht van de gemeente gebracht met het verzoek dusdanige maatregelen te treffen dat problemen als deze voorkomen worden.