OPV bespreekt Dombosch/Maasdijk

In de gemeente G’berg is het Overleg Platform Verkeer (OPV) actief. Dit platform voert periodiek overleg en hierin hebben oa gemeente, politie, Veilig Verkeer Nederland en het Gehandicaptenplatform zitting. Donderdag 31 juli stond in dit overleg de verkeerssituatie Dombosch op de agenda en daarom was het VOG-bestuur ook bij dit overleg uitgenodigd.

Het overleg startte met een presentatie door de gemeente waarin een onderzoek naar de verkeerssituatie op Dombosch werd aangekondigd. Middels dit onderzoek wil men eind 2008 een plan van aanpak presenteren: men gaat de huidige en gewenste situatie vastleggen en analyseren.

Dit is voor het VOG-bestuur een ‘deja-vu’:

  • 2002 is in opdracht van de gemeente het rapport ‘Lange Termijnvisie Duurzaam Dombosch’ gepresenteerd
  • In dit rapport zijn knelpunten, kansen en ambities vastgelegd inclusief een projectenplan met daarin oa de rotonde Maasdijk, de logistiek en verkeersveiligheid benoemd
  • Eind 2004 is door de ondernemersvereniging het plan/idee ‘Bedrijvenpark Dombosch’ gepresenteerd omdat men bespeurde dat niks met rapport het ‘Lange Termijnvisie’ gebeurde en om te trachten een aanpak te stimuleren
  • Tot op heden is veelvuldig de (verkeers)situatie bij besprekingen met oa wethouders en burgmeester en in de media onder de aandacht gebracht
  • December 2006 is door de gemeente een keuze gemaakt voor een adviesbureau dat een onderzoek is gaan doen naar de aanleg van een rotonde op de Maasdijk, echter augustus 2008 is er nog geen definitief rapport beschikbaar
  • Enz.

Het VOG-bestuur complimenteert de gemeente dat men nu met een onderzoek begint zodat eind 2008 een plan van aanpak gepresenteerd kan worden. Met klem heeft het VOG-bestuur echter verzocht dat men zich wat betreft onderzoek/aanpak primair richt op de Maasdijk tussen de toekomstige bouwmarkt en het Dongemond College. Natuurlijk is een aanpak elders op Dombosch ook gewenst doch gelet op het verloop van de materie tot nu zou dat sowieso een utopie zijn. Laten we er dan ieder geval voor zorgen dat het schoolgaande fietsverkeer en inwoners zich kunnen verplaatsen via een veilige en represenatieve infrastructuur waarbij ook het fietsen richting Dombosch gestimuleerd wordt.