Oranjebastion binnen risicogebied Texaco

Binnen de VOG-werkgroep (bestemmingsplan) bedrijventerrein Gasthuiswaard is een dialoog met de gemeente gaande over geluidscontouren en milieuzones. Niet geheel duidelijk is namelijk of voldoende rekening is gehouden met de nabij aanwezige bedrijvigheid tov het te realiseren woningbouwproject Dongeburgh. Bedrijven zouden daarmee het risico lopen op beperkingen in de huidige en/of toekomstige bedrijvigheid.

Een deel van het Oranjebastion, deelproject van Dongeburgh, staat straks in de veiligheidscirkel van het Bergse Texaco-station, waar LPG wordt opgeslagen en verkocht. Gebeurt daar een ramp, dan kunnen er ook slachtoffers vallen in het bastion.
De kans dát er iets gebeurt, is minimaal. Wettelijke normen staan bebouwing in een risicogebied toe als de kans op rampen kleiner is dan een op honderdduizend. Die kans is volgens de gemeente bij Texaco een op tien miljoen. Mocht er toch iets gebeuren, dan heeft dat ernstige gevolgen. Uit berekeningen blijkt dat binnen een straal van driehonderd meter van het LPG-vulpunt vijf doden en vijftig gewonden te verwachten zijn. Een deel van het Oranjebastion valt binnen die straal. “De berekeningen gaan uit van een worst case scenario”, zegt Pascal Middelink van de gemeente. “De Edah die bij de Koestraat stond, is meegenomen in de berekening. Als we die nu uit zouden voeren, zou het aantal slachtoffers lager uitvallen.”
Hoeveel woningen van het Oranjebastion precies in de cirkel staan, weet Middelink niet. “Toen Texaco om verplaatsing naar de Centraleweg vroeg, was nog niet exact duidelijk hoe het Oranjebastion er uit kwam te zien. We hebben dus geen aantal woningen in de berekeningen mee kunnen nemen.”
Volgens Middelink zouden de meeste slachtoffers vallen binnen een straal van 150 meter. Toch is de gemeente verplicht alle bewoners binnen de driehonderd metergrens over de situatie te informeren. “Mensen moeten weten dat ze in een risicogebied wonen.”