Over goede plannen en financieringen

De marktomstandigheden zijn veranderd en dat heeft invloed op de manier waarop financiers zaken doen. Door feiten en fictie van elkaar te scheiden kunnen schrikbeelden over de mogelijkheden van financiering mogelijk wat verminderd worden.Investeringsplannen
Door de dynamische economie zijn toekomstplannen en bijbehorende investeringsplannen moeilijker te bepalen. Voordat een financier echter geld verstrekt moeten ze overtuigd zijn van de haalbaarheid van plannen en een goede toelichting en onderbouwing zijn daarom nog noodzakelijker geworden.

Beoordeling van het ondernemerschap
Zeker voor MKB-bedrijven geldt dat ondernemerschap en strategisch keuzes vaak een grotere invloed hebben op het bedrijfsresultaat dan de economische trend. Men voert daarom geen sectorbeleid maar beoordeelt individuele plannen op een gezonde balans tussen ondernemer (m/v), onderneming en investeringsplan.

Cash is king
De oplossing bij liquiditeitsspanningen is niet om klakkeloos te financieren. Eerst moet het onderliggende probleem helder zijn en worden aangepakt. Men verlangt van de ondernemer dat problemen vroegtijdig onderkend worden en actie ondernomen wordt. Een dip even uitzitten wordt niet als een optie gezien bij liquiditeitsproblemen.

Rentetarief kan hoger zijn
Door de ontwikkelingen op de geld- en kapiaalmarkt is het aantrekken van geld duurder geworden en is het euribortarief geen goede maatstaf meer. De hogere (interbancaire) vergoedingen leiden tot hogere rentetarieven. Ook ontstaan hogere rentetarieven door een individuele opslag. De hoogte van de opslag wordt onder meer bepaald door de financiƫle vooruitzichten van de onderneming, de ontwikkelingen binnen de sector en de zekerheden voor de financiering.