De letters VOG staan voor Verenigde Ondernemers Geertruidenberg. Lidmaatschap van de VOG is mogelijk voor ondernemers die economisch actief en gevestigd zijn binnen de gemeente Geertruidenberg. Onze vereniging telt meer dan 325 leden.

De speerpunten van de VOG zijn: Stimuleren, Creëren, Informeren en Belangenbehartiging

  • Stimuleren van economische bedrijvigheid
  • Creëren van een dynamisch ondernemersnetwerk
  • Informeren van ondernemers over lokale zaken
  • Belangenbehartiging van ondernemers

Door lid te worden van de Verenigde Ondernemers Geertruidenberg sluit u zich aan bij een netwerk van meer dan 325 bedrijven uit onze gemeente. U kunt uw bedrijf en uw activiteiten onder de aandacht brengen van een groot netwerk van ondernemers en bedrijven in onze gemeente.

Enthousiasme, inzet en ambitie van de individuele ondernemer bepalen vervolgens het nut wat de ondernemersvereniging voor hem/haar, en daarmee voor het collectief, kan hebben. De VOG bestaat voor en door de leden. Het bestuur van de VOG heeft hierbij een coördinerende en stimulerende taak.

Informatie-uitwisseling naar leden gebeurt via de website, e-mail en nieuwsbrieven. Zo worden er wekelijks nieuwsbrieven verzonden en periodiek polls en enquêtes gehouden. Naast deze digitale vormen zijn er bijeenkomsten zoals vergaderingen en netwerkbijeenkomsten.

De statuten van onze vereniging zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, indien u deze wilt inzien kunt u hier de statuten downloaden.

In de Algemene Ledenvergadering die in het najaar van 2019 wordt gehouden, is het herziene statuut en een nieuw opgesteld Huishoudelijk reglement goedgekeurd.
Beide documenten kunt u reeds nu lezen en of downloaden.
2019-07-25 Herziene Statuten van de VOG – Concept
2019-07-29 Huishoudelijk reglement VOG – Concept

Hieronder vindt u de presentatie en de notulen van de Algemene Leden Vergadering 2019

Lees meer over de VOG:

Het bestuur               Lid worden               Inschrijfformulier