Het bestuur van de VOG heeft een coördinerende en stimulerende taak ter ondersteuning van de doelen van de ondernemersvereniging. Het bestuur communiceert dagelijks met elkaar via e-mail en voert een maandelijks overleg middels een dinervergadering. De taakverdeling binnen het bestuur is als volgt:


  Rom van Oers – ondernemer Optimize Finance

Rom is al geruime tijd lid van de VOG met zijn bedrijf Optimize Finance, adviesbureau voor strategische financieringsvraagstukken en is per 1 januari 2020 toegetreden tot het bestuur.
Als bestuurslid vindt Rom het een uitdaging de VOG én de leden nog zichtbaarder te maken en heeft per 1 april 2020 het voorzitterschap van de VOG op zich genomen.


   Marco Verbrugge – ondernemer Verbrugge Makelaardij, Assurantiën en Financieel Advies

Marco Verbrugge is verantwoordelijk voor de communicatie, deze zal met name via de website gaan. Marco zorgt dat alle lokale content die relevant is voor ondernemers op de website komt, dat er artikelen door externe en professionele redacteurs worden geschreven en dat leden aan het woord komen. Daarnaast peilt Marco de mening van ondernemers, dit gebeurt digitaal en doelgroepgericht.


   John Gaasbeek – ondernemer johngaasbeek.nl, grafisch ontwerp en webdesign

Betrokken bij de visualisering en alle online en offline communicatie van de VOG. Penningmeester van de VOG en interim-secretaris. Betrokken bij de werkgroep horeca en retail en maakt deel uit van het VOG-redactieteam.


  Koen de Rooij – ondernemer Uitzendbureau Brabant

Koen de Rooij is sinds 2008 lid van de VOG en is op 1 januari 2020 toegetreden tot het bestuur. Koen heeft de taak op zich genomen om te kijken hoe de VOG de ondernemers in de gemeente kan ondersteunen om openstaande vacatures in te vullen en hoe de aanwezige bedrijven aantrekkelijker gemaakt kunnen worden voor potentiële werknemers in de regio, bijvoorbeeld door een betere aansluiting vanaf het industrieterrein op het openbaar vervoer.


  Erik Broeders – ondernemer Officetopper

Erik Broeders is met Officetopper al vele jaren lid van de VOG en is op 1 januari 2020 toegetreden tot het bestuur. Erik heeft de taak op zich genomen om namens de VOG deel te nemen aan de werkgroep KVO-B betreffende de veiligheidscertificering van de industrieterreinen Dombosch en Pontonnier. Tevens is Erik verantwoordelijk voor het VOG Ondernemershuys te Geertruidenberg.
Samen met Koen de Rooij gaat hij werken aan de invulling van inspirerende en gezellige VOG bijeenkomsten voor met name de MKB bedrijven binnen de VOG.