Het bestuur van de VOG heeft een coördinerende en stimulerende taak ter ondersteuning van de doelen van de ondernemersvereniging. Het bestuur communiceert dagelijks met elkaar via e-mail en voert een driewekelijks overleg middels een lunchvergadering. De taakverdeling binnen het bestuur is als volgt:

louis-de-wit   Louis de Wit – ondernemer Atex Licht

Louis de Wit is al vanaf het ontstaan van de VOG actief in het bestuur en heeft sinds juli 2015 de voorzittershamer overgenomen. Louis heeft zich als taak gesteld de VOG ‘nieuwe stijl’ vorm te geven. De belangenbehartiging zal nog meer op basis van de mening van de leden worden gevormd. De mening van de leden worden getoetst middels ‘polls en enquêtes’. De VOG website is een belangrijk platform voor communicatie. Deze website is één van de eerste resultaten van VOG ‘nieuwe stijl’ .


marco-verbrugge    Marco Verbrugge – ondernemer Verbrugge Makelaardij, Assurantiën en Financieel Advies

Marco Verbrugge is verantwoordelijk voor de communicatie, deze zal met name via de website gaan. Marco zorgt dat alle lokale content die relevant is voor ondernemers op de website komt, dat er artikelen door externe en professionele redacteurs worden geschreven en dat leden aan het woord komen. Daarnaast peilt Marco de mening van ondernemers, dit gebeurt digitaal en doelgroepgericht. Last-but-not-Least is Marco kartrekker van het project crowdfunding t.b.v. aankoop Pal-V Liberty.


ron-broeders  Ron Broeders – ondernemer Broeders Office Support

Ron is de secretaris en de penningmeester van de VOG. Hij voert het secretariaat, de ledenadministratie en de financiële administratie. Daarnaast neemt hij deel aan het bestuurlijk overleg met de gemeente, de projecten Vacaturebank, Informatiezuilen, GENiaal en de VOG-Service i.o.


john-gaasbeek    John Gaasbeek – ondernemer Copycaal, grafisch ontwerp en webdesign

Betrokken bij de visualisering van de VOG en werkt verder aan het gezicht van VOG ‘nieuwe stijl’. Houdt zich binnen het VOG project GENiaal bezig met de communicatie en de diverse uitingen rondom het project.


sabine-van-der-hulst   Sabine van der Hulst – ondernemer Raeda, Coaching & Ontwikkeling

Sabine is de bedenker en coördinator van de VOG Academy. Ze zet zich in om de kennis die wij onderling al hebben te delen met elkaar om zo iedereen te ondersteunen in hun ondernemerschap.