Het bestuur van de VOG heeft een coördinerende en stimulerende taak ter ondersteuning van de doelen van de ondernemersvereniging. Het bestuur communiceert dagelijks met elkaar via e-mail en voert een driewekelijks overleg middels een lunchvergadering. De taakverdeling binnen het bestuur is als volgt:

  Louis de Wit – ondernemer Atex Licht

Louis de Wit is al vanaf het ontstaan van de VOG actief in het bestuur en heeft sinds juli 2015 de voorzittershamer overgenomen. Louis heeft zich als taak gesteld de VOG ‘nieuwe stijl’ vorm te geven. De belangenbehartiging zal nog meer op basis van de mening van de leden worden gevormd. De mening van de leden worden getoetst middels ‘polls en enquêtes’. De VOG website is een belangrijk platform voor communicatie. Deze website is één van de eerste resultaten van VOG ‘nieuwe stijl’ .


   Marco Verbrugge – ondernemer Verbrugge Makelaardij, Assurantiën en Financieel Advies

Marco Verbrugge is verantwoordelijk voor de communicatie, deze zal met name via de website gaan. Marco zorgt dat alle lokale content die relevant is voor ondernemers op de website komt, dat er artikelen door externe en professionele redacteurs worden geschreven en dat leden aan het woord komen. Daarnaast peilt Marco de mening van ondernemers, dit gebeurt digitaal en doelgroepgericht. Last-but-not-Least is Marco kartrekker van het project crowdfunding t.b.v. aankoop Pal-V Liberty.


   John Gaasbeek – ondernemer johngaasbeek.nl, grafisch ontwerp en webdesign

Betrokken bij de visualisering van de VOG en werkt verder aan het gezicht van VOG ‘nieuwe stijl’. Houdt zich binnen het VOG project GENiaal bezig met de communicatie en de diverse uitingen rondom het project.


  Koen de Rooij – ondernemer Uitzendbureau Brabant

Koen de Rooij is sinds 2008 lid van de VOG en is op 1 januari 2020 toegetreden tot het bestuur. Koen heeft de taak op zich genomen om te kijken hoe de VOG de ondernemers in de gemeente kan ondersteunen om openstaande vacatures in te vullen en hoe de aanwezige bedrijven aantrekkelijker gemaakt kunnen worden voor potentiële werknemers in de regio, bijvoorbeeld door een betere aansluiting vanaf het industrieterrein op het openbaar vervoer.


  Erik Broeders – ondernemer Officetopper

Erik Broeders is met Officetopper al vele jaren lid van de VOG en is op 1 januari 2020 toegetreden tot het bestuur. Erik heeft de taak op zich genomen om namens de VOG deel te nemen aan de werkgroep KVO-B betreffende de veiligheidscertificering van de industrieterreinen Dombosch en Pontonnier. Verder zal Erik samen met Koen de Rooij gaan werken aan de invulling van inspirerende en gezellige VOG bijeenkomsten voor met name de MKB bedrijven binnen de VOG.


  Rom van Oers – ondernemer Business Alignment Group

Rom van Oers is met zijn adviesbureau Business Alignment Group, al geruime tijd lid van de VOG en is per 1 januari 2020 toegetreden tot het bestuur. Als bestuurslid vind Rom het een uitdaging de VOG én de leden nog zichtbaarder te maken en gaat hij zich o.a. bezighouden met de werkgroep Retail en Horeca.