Overleg VOG-bestuur/gemeente donderdag

Zoals ook in de laatste nieuwsbrief aangekondigd zal donderdag het periodieke overleg plaatsvinden tussen het VOG-bestuur en de gemeente (wethouder + beleidsmedewerker economische zaken). Een dialoog waar weer duidelijk aan gewerkt kan worden sinds de bestuurlijke wisselingen eerder dit jaar. Ons uitgangspunt is daarbij dat we via dialoog tot vertrouwen kunnen komen om resultaten te krijgen.

Volgende onderwerpen stonden geagendeerd voor dit overleg:

  • Detailhandel/centrum/communicatie/feestverlichting
  • BIZ/beveiliging Dombosch
  • Baggeren Donge
  • Ondernemersprijs + bijeenkomst 2014

Naar aanleiding van onze oproep in de laatste nieuwsbrief is deze agenda uitgebreid met oa het volgende:

  • OZB
  • Blauwe zone + doorsteek Keizersdijk
  • Stimulans lokaal kopen
  • Handhaving parkeergedrag Dombosch in relatie tot fietsverkeer
  • (Sloop)panden Keizersdijk
  • Sportaccommodatie(s)

Heeft u nog aanvullingen? Deze kunnen vandaag (woensdag) nog doorgemaild worden via info@vogweb.nl. Een verslag van de besproken punten volgt later deze week.