Overnachtings-/parkeerverbod Dombosch

De gemeente Geertruidenberg houdt op woensdag 21 april een ondernemerstafel met als thema ‘vrachtwagen parkeren en handhaven’. De ondernemerstafel wordt gehouden van 09.00 tot 10.30 uur, in het gemeentehuis in Raamsdonksveer en is bedoeld voor alle plaatselijke ondernemers die zich betrokken voelen bij dit onderwerp.

Aanleiding voor het overleg is de parkeeroverlast die op industrieterrein Dombosch wordt ervaren. Die overlast bestaat uit twee delen: er wordt veelvuldig met vrachtwagens op de openbare weg geparkeerd wat soms leidt tot verkeersonveilige situaties. Daarnaast wordt vaak overnacht in vrachtwagens op Dombosch wat geen gewenste situatie is (vanwege veiligheid en rommel). De groep overnachters wordt ook steeds groter.

De gemeente stelt voor om op de hoofdstructuurwegen een parkeerverbod in te stellen en de APV aan te passen zodat overnachten niet is toegestaan. De gemeente wil graag met ondernemers bespreken en afstemmen hoe met parkeren en overnachten op Dombosch om te gaan en hoe op de regels kan worden toegezien.