OVP andere voorkeur voor routing centrum

LET OP: in tegenstelling tot wat de nieuwsflits vermeld heeft de OVP zich niet uitgesproken tegen de ‘knip’ doch geeft de voorkeur voor een andere routingoptie inclusief de ‘knip’


Ten aanzien van de toekomstige routing centrum R’veer heeft het Overleg Platform Verkeer (OVP) de voorkeur voor de zogenoemde verkeersvariant 2 (2 richtingen op gehele Keizersdijk) met 1 richtingsverkeer op de Keizersdijk waar deze op het Spant aansluit. Deze routing komt neer op de huidige situatie ter hoogte van Het Spant. Er is alleen verkeer mogelijk vanuit de Keizersdijk richting Het Spant, Bergsebrug en Maasdijk.

Het OVP is een verkeerskundig adviesorgaan ingesteld door de gemeente waarin oa gemeente, politie, het gehandicaptenplatform en Veilig Verkeer Nederland vertgenwoordigd zijn. Voorafgaande keuze blijkt uit het verslag van de OVP-vergadering van 25 september 2009.

Deze keuze wat betreft routing wijkt af van de keuze welke de gemeente zelf voorstelt waarbij gekozen wordt voor verkeersvariant 1. Doorgaand verkeer op de Keizersdijk zou bij beide verkeersvarianten niet meer mogelijk zijn. Het OVP kiest er echter voor dat de Keizersdijk ter hoogte van de nieuwe supermarkt wel vanuit de richting Geertruidenberg/Bergse Brug op te rijden is.

Onduidelijk is in hoeverre de gemeente bij de besluitvorming rekening gaat houden met deze afwijkende routingvoorkeur van het Overleg Platform Verkeer.