OZB bedrijven G’Berg hoogste in de regio

** Een vergelijkbaar verschil is er voor bedrijven op bijvoorbeeld Dombosch omdat deze gemeente het maximaal toegestane OZB-tarief voor bedrijven hanteert. Uitgaande van een WOZ-waarde van €1.000.000,- betaalt een ondernemer €2.820,- per jaar. In Baarle-Nassau is dit bijvoorbeeld €1.825,-. **

Winkeliers met een winkel aan huis betalen overal in de regio meer onroerendezaakbelasting (OZB) dan gewone burgers, maar nergens is het verschil zo groot als in Geertruidenberg.

Met dit gegeven, gebaseerd op een vergelijkend onderzoek van een van haar leden, gaat middenstandsvereniging De Brug proberen de gemeenteraad van Geertruidenberg op andere gedachten te brengen. Tot nu toe heeft De Brug tevergeefs geprotesteerd tegen deze in haar ogen ‘onrechtvaardige situatie’.

Wethouder Louise Laurijssen van Financiën verklaarde in augustus al begrip te hebben voor de problemen maar er weinig aan te kunnen doen. „We zien niet meteen een oplossing en willen er diepgaand naar kijken“ , zei ze toen. Marco Verbrugge, voorzitter van de winkeliersvereniging: „Ze zeggen bij de gemeente dat ze alleen maar de regels toepassen ja. Maar als je dan ziet dat in andere gemeenten de verschillen tussen winkeliers en burgers veel kleiner zijn, moet er toch ergens bij de gemeenteraad een lampje gaan branden.“

Dat winkeliers met een winkel aan huis meer OZB betalen dan mensen met een gewoon huis is een gevolg van het feit dat de aanslag voor bedrijven hoger is dan voor particulieren. Dat verschil is met name in de kern Geertruidenberg vorig jaar nog eens explosief gestegen als gevolg van het feit dat de WOZ-waarde van de panden bij hertaxatie enorm gestegen bleek. Een van de winkeliers die hier mee te maken heeft, is Sjaak de Hoogh uit de Koestraat in Geertruidenberg. Hij is degene van het vergelijkend onderzoek in omliggende gemeenten. De Hoogh heeft daarbij als voorbeeld genomen de OZB die een middenstander betaalt die boven, achter of naast een winkel woont in een pand met een WOZ-waarde van 400.000 euro. In de gemeente Geertruidenberg betaalt zo iemand in 2006 877 euro OZB, dat is volgens De Hoogh 294 procent van het tarief van €298 dat iemand betaalt die ook in een pand woont van vier ton maar dan zonder winkel. Met die 294 procent is de gemeente Geertruidenberg volgens De Hoogh koploper in de regio. In andere door hem onderzochte gemeenten betaalt de winkelier ook meer, maar is het verschil kleiner.

In Baarle-Nassau betaalt iemand met een zaak aan huis 170 procent van het bedrag dat de bewoner betaalt van een pand dat in waarde vergelijkbaar. In Hank (gemeente Werkendam) is dat 206 procent, in Oosterhout 225 procent en in de gemeenten Waalwijk, Drimmelen en Breda 228 procent. Volgens middenstandsvoorzitter Verbrugge moet het onderzoek van De Hoogh toch een duidelijk signaal zijn voor de politiek dat ‘dit zo niet kan’. „Even los van de vraag of er überhaupt een verschil moet zijn in tarieven voor bedrijven en particulieren, praat je hier toch vooral over gewone burgers, die dan toevallig winkelier zijn.“