OZB G’berg in 2011

De ozb-belasting is afgelopen weken een veelbesproken materie. Premier Mark Rutte beloofde recent ervoor te zorgen dat het bedrijfsleven niet via hogere lokale lasten de rekening gepresenteerd krijgen van de bezuinigingen van het kabinet. Als dreigt dat gemeenten bezuinigingen via de lokale lasten afwentelen op ondernemers, gaat hij met in gesprek.

In de gemeente Geertruidenberg zal een dergelijk gesprek nog niet noodzakelijk zijn. Men is namelijk voornemens de ozb met ingang van 1 januari 2011 als volgt te wijzigen:

Voor woningen
eigenaar (2010) 0,0811% -> (2011) 0,0889%
Voor niet woningen
(Als u eigenaar en gebruiker bent van een bedrijfspand, moet u beide belastingen betalen)
eigenaar (2010) 0,1533% -> (2011) 0,1545%
gebruiker (2010) 0,1219% -> (2011) 0,1228%

Voor woningen betekent dit een forse verhoging van +9,62%. Voor niet-woningen betekenen dit minimale verhogingen van respectievelijk +0,78% en +0,74%.