Ozb Geertruidenberg stijgt fors

Inwoners van de gemeente Geertruidenberg krijgen volgend jaar te maken met fors hogere lasten. De onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt met twaalf procent, de rioolrechten met zes procent en de afvalstoffen heffing met 6,4 procent. Een en ander blijkt uit de begroting 2008 die gistermiddag door het college van B en W werd gepresenteerd.Een gemiddeld gezin bestaande uit drie personen met een hoekwoning van rond de 240.000 euro is in 2008 ongeveer 60 euro meer kwijt aan gemeentelijke belastingen. Toch is er ook een (eenmalige) meevaller. “Een gemiddeld gezin krijgt volgend jaar ongeveer twintig euro terug. Uit de jaarrekening over 2006 blijkt dat we dat jaar 158.000 euro te veel aan afvalstoffenheffing hebben geïnd. Dat geld geven we terug aan de burgers”, zegt wethouder Louise Laurijssen van Financiën.

Een paar maanden geleden bleek uit de kadernota dat er een tekort prijkte van anderhalf miljoen op de begroting voor volgend jaar. De afgelopen weken heeft het college hard gewerkt om de begroting sluitend te krijgen. Alle beleidsvoornemens zijn op een rijtje gezet en zaken die uitgesteld konden worden zijn in de tijd verschoven. Zo wordt het verplaatsen van de brandweerkazerne in Raamsdonksveer een jaar uitgesteld, net als de bouw van een jongerencentrum. Ook de aanleg van een rotonde op de Maasdijk/Zalmweg/Essenboom wordt later opgepakt. “We hebben hierover nog geen afspraken met de gemeenteraad of andere partijen gemaakt. Hierdoor konden we hiermee schuiven”, aldus burgemeester Matthieu Meijer. Ook is er goed gekeken naar structurele en incidentele kosten en middelen. Zo gaat het college ervan uit dat het werkvoorzieningsschap WAVA/!GO haar zaken snel op orde krijgt. Nu moet Geertruidenberg jaarlijks 280.000 euro bijleggen voor honderd mensen uit de gemeente die hierbij zijn ondergebracht. “We blijven voldoen aan onze verplichtingen. Maar we rekenen erop dat het naar 125.000 euro structureel gaat. Dat vinden we op basis van wat landelijk gangbaar is meer dan gemiddeld. De overige 155.000 euro leggen we voorlopig bij via incidentele middelen”, aldus de burgemeester. Het college wil geld uit onder andere de verkoop van gemeentelijke eigendommen, grond en incidentele bouwleges inzetten als dekking voor incidentele uitgaven.

De gemeenteraad bespreekt de begroting 2008 op 1 november dit jaar.