OZB volgens Coelo geen melkkoe

De onroerende zaakbelasting (ozb) wordt volgens het Coelo niet als melkkoe gebruikt. Dat blijkt uit de Atlas van de lokale lasten 2010 die is opgesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo). In de atlas zijn alle 431 Nederlandse gemeenten meegenomen, plus een aantal deelgemeenten van grote steden.

Gecorrigeerd voor de waardestijging ligt het gemiddelde ozb-tarief voor woningen 1,3 procent hoger dan vorig jaar. Dat is net iets meer dan de inflatie van naar verwachting 1 procent. Een gemiddeld huishouden betaalt dit jaar 3 euro meer ozb dan in 2009. De ozb is goed voor driekwart van de gemeentelijke belastingen.

Sinds 2008 zijn gemeenten vrij hun ozb-tarieven vast te stellen. Wel heeft het kabinet een plafond ingesteld om te voorkomen dat de ozb zo sterk stijgt dat de collectieve lasten onevenredig toenemen. Voor 2010 bedraagt dit plafond 4,3 procent, meer dan het drievoudige dus van de gemiddelde ozb-toename.

Voor 2010 gelden voor de regio de volgende tarieven eigenaren niet-woningen (%):

  • Geertruidenberg 0,1533
  • Oosterhout 0,1485
  • Drimmelen 0,1432
  • Werkendam 0,1026

De OZB-tarieven ‘eigenaren woningen’ en ‘gebruikers niet woningen’ zijn via onderstaande link op de site van Coelo per gemeente terug te vinden in de digitale atlas..