De missie van de werkgroep PAL-VOG is onderzoek naar haalbaarheid van gezamenlijke inkoop van shared mobility (fly & drive) en marketingmogelijkheden met de PAL-V Liberty voor bestaande en nieuwe VOG-leden.

Het doel van de werkgroep is het creëren van draagvlak en het formeren van een crowd welke vervolgens in een eigen rechtsvorm shared mobility en marketing met de Pal-V Liberty kan realiseren, waarna de werkgroep opgeheven zal worden.

De projectkosten zullen in 2018 op 500 euro begroot worden. Daarnaast zal een risicoloze tijdelijke waarborgsom van 2500 euro voor een productielot beschikbaar worden gesteld. Productie van de PAL-V Liberty zal naar verwachting in 2020 aanvangen.